Produsent: Nordnorsk Kompetansesenter
Internett: www.ungeogrus.no
Klassetrinn: 8.

Unge og rus er et undervisningsopplegg for et prosjekt på 8. klassetrinn. Elever, lærere og foreldre er målgruppe for tiltaket. Sentrale pedagogiske virkemidler er problembasert læring og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Med utgangspunkt i tiltaksprogrammene "Ungdom og alkohol" og "Foreldresamarbeid" har Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken sammen med programskaperne Britt Unni Wilhelmsen og Øystein Henriksen videreutviklet og samordnet de to tiltaksprogrammene til ett, "Unge og rus".

Hovedmål for prosjektet er å:

  1. Utsette alkoholdebut
  2. Redusere eksperimentering med alkohol

Tema i prosjektet er påvirkning, kultur og tradisjoner, meninger om alkohol, bruk av alkohol, mestring av drikkepress, vår mening og å snakke med voksne. Undervisningsopplegget inneholder både en elevdel og en lærerdel.