Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk
Vurdering av rusprogrammer i skolen:

Hva skal vi tro på?

Publisert 2007-01-22

Det er nok mange som har fått med seg den feilaktige og tabloide versjonen av Nordahl-utvalgets rapport om forebyggingsprogrammer i skolen, slik den ble sitert i Aftenposten. Eller som AproposRus bruker som overskrift: ”Slakter forebyggende rusarbeid i skolen”. Oss bekjent er det ikke kommet fram noe dementi fra Nordahl på at han er blitt feilsitert, sier Dag Endal, styreleder i Actis.

"Vi sitter med andre ord med tre utlegninger av forskningsresultatene: Tabloidversjonen fra lanseringen, teksten i selve rapporten og den tolkningen som framkommer av Nordahls innlegg på forebygging.no. De to siste versjonene samsvarer, men står i sterk kontrast til den versjonen som folk flest har blitt presentert for gjennom media. Vi opplever at Nordahl-utvalget snakker med to tunger; en ut mot offentligheten og en inn mot fagmiljøene, etter at Nordahl måtte svare for seg på faglig grunnlag og ikke i tabloidformat. Hva skal vi tro? Og hva med alle dem som bare har fått tabloidversjonen? Vil det komme en avklaring fra utvalget?"

Etter at Nordahl-utvalgets utredning ble presentert i oktober (se her), har den møtt mange innvendinger og skapt stor debatt (se her og her). Professor Thomas Nordahl har svart på en del av kritikken her. Dag Endal etterlyser nå en korrigering fra Nordahl, slik at ikke den tabloide versjonen av rapporten blir stående igjen. Du kan lese hele Endals innlegg på www.forebygging.no.

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.