Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk
Ressurskatalog for skolens arbeid med rusgiftspørsmål
Skolen er tillagt en viktig rolle i det forebyggende arbeidet mot rusgifter. Skolen kan ikke gjøre alt, men kan fylle en viktig rolle som formidler av kunnskap og av samfunnets holdninger.

Om FMR og NLA
Ressurskatalog for skolens arbeid med rusgiftspørsmål utgis av Forbundet Mot Rusgift (FMR) og Landslaget for rusfri Oppvekst (tidligere Nork Læreravholdslag). FMR er en rusgiftpolitisk organisasjon som i hovedsak retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. NLA er en organisasjon som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og skolens rolle på rusgiftforebyggingsfeltet.

"Forebyggende innsatser i skolen"
- Store habilitetsproblemer ved rapporten
2006-10-25
Den nye evalueringsrapporten "Forebyggende innsatser i skolen" har skapt sterke reaksjoner i mange miljøer som driver med rusgiftforebygging. Det eneste rusgiftrelevante programmet som fikk god karakter er utviklet av ansatte ved Nord-Norsk kompetansesenter, samtidig som programmet er evaluert av -nettopp- ansatte ved Nord-Norsk kompetansesenter.

Ny evalueringsrapport:
Hvilke forebyggingsprogrammer i skolen virker?
2006-10-13
Det finnes forebyggingsprogrammer i skolen med dokumentert virkning. Men hvilke? Dette forsøker en ny rapport som nå er overlevert Kunnskapsdepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet å gi svar på. En forskergruppe har vurdert 29 opplæringsprogram om problematferd og rusgiftforebyggende arbeid.

Brosjyrer

Nyheter

Vil skolen din bidra til ressurskatalogen?

Kunnskap om rusgifter er viktig – uansett
2007-04-19
Les mer...
Hva skal vi tro på?
2007-01-22
Les mer...
Hvorfor gir foreldre sine tenåringer alkohol?
2007-01-14
Les mer...

Flere nyheter

Har dere prosjekter dere vil dele med andre? Gode ideer eller erfaringer? Vi vil gjerne høre fra skoler i hele landet, enten dere er en grunnskole eller en videregående skole. Vi ønsker å videreutvikle ressurskatalogen og er veldig glade for innspill fra skolene. Ta kontakt med oss på post@fmr.no.

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.