Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Russ og rusgift Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Russ og rusgift

I ettertankens klare lys:

Russefeiring – en akseptert unntakstilstand?

2016-06-03

17. mai er unnagjort, og dermed russefeiringen for i år. Det kan da være på sin plass å tenke over hvordan vi vil ha det med russefeiringen i årene som kommer.


Russetid - rusgiftproblemer og hva kan vi gjøre?


Forbundet mot Rusgift og Norges Læreravholdslag ønsker å rette også allmennhetens øyne mot det store problemet som rusgiftene, og spesielt alkoholen, representerer i Norge, også blant russen. Mange nye rusgifter har dukket opp på markedet og ungdommen er særdeles utsatt.

FMRs russeprosjekt

2004-05-11
RusseluerHer finner du informasjon om russ og rusgifter. Les om FMRs russepresidenttreff sammen med andre samarbeidspartnere, og om russeundersøkelsen. Du finner også pekere til interne og eksterne artikler om russefeiring og rusgift.

Mot Rusgifts russenummer:

Russefeiring - en akseptert unntakstilstand?


2004-05-10
Mot Rusgift 70Her finner du tidsskriftet Mot Rusgifts russenummer (nr 70), der du finner artikler som omhandler russ og rusgift. Ønsker dere å kjøpe tidsskriftet, evt kjøpe et klassesett kontakt post@fmr.no. Dere kan abonnere på Mot Rusgift for kr 200 pr år (4 nummer).

Undersøkelsen russ og rusgift - her finner du rapporten

2003-04-29
En undersøkelse om livsstil og russefeiring blant elever i videregående
skole.

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.