Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Russ og rusgift Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Russ og rusgift

Russ og rusgift

Russetid - rusgiftproblemer og hva kan vi gjøre?

Forbundet mot Rusgift og Norges Læreravholdslag ønsker å rette også allmennhetens øyne mot det store problemet som rusgiftene, og spesielt alkoholen, representerer i Norge, også blant russen. Mange nye rusgifter har dukket opp på markedet og ungdommen er særdeles utsatt.
Les mer...
Russeluer

FMRs russeprosjekt

11.mai.2004
Her finner du informasjon om russ og rusgifter. Les om FMRs russepresidenttreff sammen med andre samarbeidspartnere, og om russeundersøkelsen. Du finner også pekere til interne og eksterne artikler om russefeiring og rusgift.
Les mer...
Mot Rusgift 70

Russefeiring - en akseptert unntakstilstand?

Mot Rusgifts russenummer:

10.mai.2004
Her finner du tidsskriftet Mot Rusgifts russenummer (nr 70), der du finner artikler som omhandler russ og rusgift. Ønsker dere å kjøpe tidsskriftet, evt kjøpe et klassesett kontakt post@fmr.no. Dere kan abonnere på Mot Rusgift for kr 200 pr år (4 nummer).
Les mer...
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.