I ettertankens klare lys:

Russefeiring – en akseptert unntakstilstand?

17. mai er unnagjort, og dermed russefeiringen for i år. Det kan da være på sin plass å tenke over hvordan vi vil ha det med russefeiringen i årene som kommer.

Aftenposten har 12. mai en reportasje hvor det går fram at flertallet av dagens rektorer i videregående skole ønsker å avvikle eller fjerne russetiden. Dette er også problemstillinger vi i Forbundet Mot Rusgift har vært opptatt av og gjennomført prosjekt på, i samarbeid med både Vegdirektoratet, politiet, alle organisasjonene i videregående skole og med russen selv. Fra vår side har interessen først og fremst vært forårsaket av at grunnlaget for storforbruk av alkohol og bruk av narkotika for mange blir lagt i russetiden. Men også fordi trafikkulykker, skader og overgrep i samband med russefeiringen er faste innslag i medienes dekning av russefeiringen i mai hvert år. Og ikke bare fordi to-tre uker med intens feiring er helt ute av alle proporsjoner, men også fordi mange får sine skoleprestasjoner og framtidsmuligheter redusert av russefeiringen, slik den i dag utøves. Dessuten er det helt ulogisk å feire avslutningen på 13 års skolegang før verken skriftlig eller muntlig eksamen er avlagt.

Norge skal være en kunnskapsnasjon. I internasjonale sammenligninger er Norge kommet dårlig ut. Russefeiringen er en del av dette. Noe av russefeiringen forstyrrer undervisningen for andre elever på skolen, er til sjenanse for offentligheten p.g.a. støy og forsøpling, og medfører skader, ulykker og til og med dødsfall. Noen av kravene til russeknuter er livsfarlige, som å drikke en hel kasse øl på 12 eller 24 timer. FMR hevder derfor at russefeiringen ikke bare er et privat, men også et offentlig anliggende.

En undersøkelse som NIFU-step gjennomførte for noen år siden, viste at hver annen avgangselev brukte mindre tid på skolearbeidet p.g.a. russefeiringen.

En undersøkelse som TNS Gallupp gjennomførte for FMR viste at elevene mener:

 • En god eksamen er viktigst
 • 8 av 10 ønsker feiring etter eksamen
 • Russefeiringen medfører stort press på pengebruk
 • Russefeiringen medfører stort press på alkoholbruk
 • 8 av 10 mener at alkoholbruk i russetiden kan føre til uvennskap, krangel og problemer med arbeid/hjem
 • 9 av 10 mener at alkoholbruk i russetiden kan føre til slagsmål, ulykker og skader

Mens de fortsatt har russefeiringen foran seg har altså mange russ en klar oppfatning om det negative knyttet til russefeiringen, de prioriterer skoleresultater, og de ønsker endringer. Men likevel lar de fleste seg dra inn i den russetiden som år for år har utviklet seg i mer tids- og pengekonsumerende aktiviteter, godt hjulpet av tradisjon, forventninger, jevnaldringspress og profitthungrige aktører som bringer tilveie og håver inn penger på russeeffekter og store eventer.

Det har vist seg at én av de viktigste grunnene til at russefeiringen utarter og til at den får så mange negative konsekvenser, rett og slett er tidspunktet den gjennomføres på, sett i forhold til eksamen. To-tre ukers intensiv festing er ikke den beste oppladning til prestasjoner ved eksamensbordet. Et viktig bidrag til å få russefeiringen under kontroll vil derfor være å få lagt skriftlig eksamen til før 17. mai, slik at russefeiringen kan starte etter eksamen. Slik var det før. Dette er nå alle instanser i skolen enige om, inklusive russen selv. Bare én instans henger igjen, nemlig Kunnskapsdepartementet. Der holder man fortsatt fast på at russefeiringen er en privatsak. De mener at russen er over 18 år og myndige. De bør derfor være så voksne at de velger å bruke tiden sin på rett måte. FMR, politiet, Vegdirektoratet, foreldre og lærere ville nok vært ualminnelig takknemlige hvis det var så enkelt.

Kunnskapsdepartementet sitter nå med nøkkelen til en bedre russefeiring. Følgende endringer må etter vårt syn gjennomføres:

 1. Skriftlig eksamen legges til før 17. mai
 2. Russefeiringen kortes ned til f.eks. en uke med skolefri, som innledes med start 17. mai
 3. Russeaktiviteter eller salg av russe-effekter skal ikke foregå på skolen eller i skoletiden
 4. Undervisningen i avgangsåret intensiveres, slik at undervisningstimetallet opprettholdes
 5. Alkohol- og narkotikaundervisning må inn i fagplanene på alle trinn i v.g.skole

Vi mener dette kan bidra til å redusere alkoholforbruket under russetiden, og skape større bevissthet om alkohol og narkotikas skadevirkninger. Dette igjen vil bidra til å spare liv og helse og redusere volden.  Vi håper det også vil gi russen mot og ferdighet til å forfølge sine mål og gjøre det den har lyst til uten å skaffe seg unnskyldninger, og på den måten gjøre russetiden til en udelt positiv opplevelse.

Russefeiring er kommet for å bli, ingen vil bestride det. 17. mai lar seg heller ikke flytte på. Det vi ønsker oss er en russefeiring etter 17. mai som ikke vil gi så store negative konsekvenser som de vi ser i dag.

 

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter