Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Rusgiftforebyggingsprogram for 8. - 10. årstrinn

Rusgiftforebyggingsprogram for 8. - 10. årstrinn

Sterk og Klar

07.februar.2007
Prosjektet har til hensikt å hjelpe foreldre å forebygge rusgiftproblemer hos sine barn ved å heve debutalderen for alkoholbruk.
Les mer...

Kast masken

07.februar.2007
KastMasken omfatter en rekke tiltak - alt fra teater og undervisning - foreldremøter - kickweekender - til gla'kontroller og dagkonferanser. Tiltakene varierer fra distrikt til distrikt.
Les mer...

Unge og rus

07.februar.2007
Unge og rus er et rusforebyggende tiltak med fokus på barn og unges holdninger og normer i forhold til alkohol.
Les mer...

Olweusprogrammet mot mobbing

07.februar.2007
Programmet tar sikte på å redusere og forebygge mobbing og antisosial atferd på skolen, som kan bli sett i sammenheng med senere rusgiftmisbruk og kriminalitet.
Les mer...

Fristil

07.februar.2007
FRISTIL er et lokalt tilpasset undervisningsopplegg om alkohol og narkotika for elever i 9. klasse.
Les mer...
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.