Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Nyheter

AN-undervisning i skolen:

Kunnskap om rusgifter er viktig – uansett

2007-04-19
- Forbundet Mot Rusgift mener at elevene har rett til å vite hva stoffer og alkohol gjør med dem og hvilke faremomenter de innebærer, uansett hvilken forebyggende effekt det måtte ha. Dette hevder redaktør, Knut T. Reinås i siste nummer av tidsskriftet Mot Rusgift. Kunnskapsminister Øystein Djupedal og professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, vil legge mer vekt på læringsmiløet.

Vurdering av rusprogrammer i skolen:

Hva skal vi tro på?


2007-01-22
Det er nok mange som har fått med seg den feilaktige og tabloide versjonen av Nordahl-utvalgets rapport om forebyggingsprogrammer i skolen, slik den ble sitert i Aftenposten. Eller som AproposRus bruker som overskrift: ”Slakter forebyggende rusarbeid i skolen”. Oss bekjent er det ikke kommet fram noe dementi fra Nordahl på at han er blitt feilsitert, sier Dag Endal, styreleder i Actis.

Fordypingsoppgave, Høgskolen i Narvik:

Hvorfor gir foreldre sine tenåringer alkohol?

2007-01-14
Våren 2006 avsluttet Else Marie Juul en videreutdanning i rusgiftforebyggende arbeid ved Høgskolen i Narvik. Som avsluttende oppgave på dette studiet intervjuet hun foreldre som hadde gitt sine ungdommer under 18 år. alkohol. Dette for å frambringe ny kunnskap om hvilke begrunnelser og tanker foreldre kan legge til grunn for å gi sin tenåring alkohol.

Ny evalueringsrapport:

Hvilke forebyggingsprogrammer i skolen virker?


2006-10-13
Det finnes forebyggingsprogrammer i skolen med dokumentert virkning. Men hvilke? Dette forsøker en ny rapport som nå er overlevert Kunnskapsdepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet å gi svar på. En forskergruppe har vurdert 29 opplæringsprogram om problematferd og rusgiftforebyggende arbeid.

Kampanje:

Bli en drittsekk. Gode foreldre er gjerne litt kjipe

2005-11-30
Oslo Kommune Rusmiddeletatens kampanje høsten 2005 er igang. Kampanjen retter seg mot foreldre med tenåringer i alderen 12 - 17 år. Kampanjens tema er at foreldre må tørre å sette grenser, selv om det kan være upopulært.

Uttalelse fra årsmøtet i Forbundet Mot Rusgift 12. mars 2005

Alkoholindustrien må ut av skolen


2005-03-22
Formålet med alkoholindustriens virksomhet er å tjene så mye penger som mulig. I den forbindelse har også Bryggeriforeningen i Norge tatt initiativ til undervisningsprogrammer i skolen. Her har man søkt samarbeid med så vel kompetansesentra som andre offentlige myndigheter. Avsender for informasjon er alltid viktig.

Ungdom som ikke drikker:

Ettertraktet som venner

2004-05-03
Når ungdomsskoleelever skal velge venner, kommer hasjrøykere, rasister og nynazister nederst på listen. Unge som ikke drikker alkohol er ettertraktet som venner.

Alkohol og idrett

Idrett uten alkohol - er det mulig?


2004-04-11
"Du når ikke toppen, med alkohol i kroppen !" het det tidligere fra idrettsheltene. Men de siste årene er sterke krefter i ferd med å endre bildet av idretten.

Nordreisa ungdomsskole:

Orkidéer mot narkotika

2004-03-19
NORDREISA: I 10-15 år har det vært tradisjon for åttende klasse på Storslett skole å selge orkidéer og samtidig jobbe med anti-rusgift-holdninger.

Rusgiftundervisning

Gjennomtenkt rusgiftpolitikk i skolen


2003-10-07
I den nyutkomne boka "Det gäller livet" tar den svenske læreren Lena Rangne til orde for en mer gjennomtenkt rusgiftpolitikk ved alle skoler.

Norske ungdommer drikker minst i Norden

2003-07-21
Bare hver femte norske femtenåring har drukket seg full. Mens bare 17 prosent av norske ungdommer har drukket seg fulle, har nesten halvparten av de danske femtenåringene vært fulle.

Undersøkelsen russ og rusgift - her finner du rapporten


2003-04-29
En undersøkelse om livsstil og russefeiring blant elever i videregående
skole.

Ressurskatalogen er under oppbygging

2003-03-27
Ressurskatalogens nettutgave er under oppbygging - feil kan oppstå underveis så vi håper du er tålmodig.

Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.