Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk

Nyheter

Nyheter

Kunnskap om rusgifter er viktig – uansett

AN-undervisning i skolen:

19.april.2007
- Forbundet Mot Rusgift mener at elevene har rett til å vite hva stoffer og alkohol gjør med dem og hvilke faremomenter de innebærer, uansett hvilken forebyggende effekt det måtte ha. Dette hevder redaktør, Knut T. Reinås i siste nummer av tidsskriftet Mot Rusgift. Kunnskapsminister Øystein Djupedal og professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, vil legge mer vekt på læringsmiløet.
Les mer...

Hva skal vi tro på?

Vurdering av rusprogrammer i skolen:

22.januar.2007
Det er nok mange som har fått med seg den feilaktige og tabloide versjonen av Nordahl-utvalgets rapport om forebyggingsprogrammer i skolen, slik den ble sitert i Aftenposten. Eller som AproposRus bruker som overskrift: ”Slakter forebyggende rusarbeid i skolen”. Oss bekjent er det ikke kommet fram noe dementi fra Nordahl på at han er blitt feilsitert, sier Dag Endal, styreleder ...
Les mer...

Hvorfor gir foreldre sine tenåringer alkohol?

Fordypingsoppgave, Høgskolen i Narvik:

14.januar.2007
Våren 2006 avsluttet Else Marie Juul en videreutdanning i rusgiftforebyggende arbeid ved Høgskolen i Narvik. Som avsluttende oppgave på dette studiet intervjuet hun foreldre som hadde gitt sine ungdommer under 18 år. alkohol. Dette for å frambringe ny kunnskap om hvilke begrunnelser og tanker foreldre kan legge til grunn for å gi sin tenåring alkohol.
Les mer...

Hvilke forebyggingsprogrammer i skolen virker?

Ny evalueringsrapport:

13.oktober.2006
Det finnes forebyggingsprogrammer i skolen med dokumentert virkning. Men hvilke? Dette forsøker en ny rapport som nå er overlevert Kunnskapsdepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet å gi svar på. En forskergruppe har vurdert 29 opplæringsprogram om problematferd og rusgiftforebyggende arbeid.
Les mer...

Bli en drittsekk. Gode foreldre er gjerne litt kjipe

Kampanje:

30.november.2005
Oslo Kommune Rusmiddeletatens kampanje høsten 2005 er igang. Kampanjen retter seg mot foreldre med tenåringer i alderen 12 - 17 år. Kampanjens tema er at foreldre må tørre å sette grenser, selv om det kan være upopulært.
Les mer...

Alkoholindustrien må ut av skolen

Uttalelse fra årsmøtet i Forbundet Mot Rusgift 12. mars 2005

22.mars.2005
Formålet med alkoholindustriens virksomhet er å tjene så mye penger som mulig. I den forbindelse har også Bryggeriforeningen i Norge tatt initiativ til undervisningsprogrammer i skolen. Her har man søkt samarbeid med så vel kompetansesentra som andre offentlige myndigheter. Avsender for informasjon er alltid viktig.
Les mer...

Ettertraktet som venner

Ungdom som ikke drikker:

03.mai.2004
Når ungdomsskoleelever skal velge venner, kommer hasjrøykere, rasister og nynazister nederst på listen. Unge som ikke drikker alkohol er ettertraktet som venner.
Les mer...

Idrett uten alkohol - er det mulig?

Alkohol og idrett

11.april.2004
"Du når ikke toppen, med alkohol i kroppen !" het det tidligere fra idrettsheltene. Men de siste årene er sterke krefter i ferd med å endre bildet av idretten.
Les mer...

Orkidéer mot narkotika

Nordreisa ungdomsskole:

19.mars.2004
NORDREISA: I 10-15 år har det vært tradisjon for åttende klasse på Storslett skole å selge orkidéer og samtidig jobbe med anti-rusgift-holdninger.
Les mer...
Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.