Innlegg i Klassekampen 27. juli

Bruk og misbruk av rusgifter

Ettersom Klassekampen ikke legger ut innlegg på nett, legger jeg ut dette innlegget om bruk og misbruk av rusgifter her. Innlegget er en reaksjon på Hauks aforisme: "Grensen mellom bruk og misbruk defineres alltid av den som intet bruker".

Bruk og misbruk av rusgifter

Av Knut T. Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift

Jeg leser ofte «Dagens sukk» av Hauk i Klassekampen. Han har mange treffende betraktinger. Men den 23. juni hadde han et utsagn som ikke var så lett å forstå: «Grensen mellom bruk og misbruk defineres alltid av den som intet bruker». Det har jeg tenkt mye på, og jeg får det ikke til å stemme.

Misbruksbegrepet er subjektivt, endrer seg over tid, noe undersøkelser ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS har vist, og har som funksjon å sette et skille mellom ”oss” (som bruker og har kontroll) og ”dem” (som ikke kan holde måten). Det er altså ikke «den som intet bruker» som definerer misbruk, men den som bruker og som ønsker å skape avstand mellom sin egen bruk og andres problemer. Jeg mener derfor at den nøytrale og objektive betegnelsen er ”bruk” og ”bruker”. ”Stoffbruker” , ”alkoholbruker” vil da f. eks. være nøytrale betegnelser, mens en person med rusgiftproblemer bør betegnes som det. Begreper som ”alkoholiker” og ”narkoman” bør heller ikke brukes, til tross for utbredelse i media og blant publikum. Heller ikke «rusmisbruker» er et godt begrep. I stedet anbefales begreper som ”stoffavhengig”, ”alkoholavhengig”, eller «rusgiftavhengig».

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter