Svar til Anlov Mathiesens artikkel i Dagbladet den 8. mars.

Moralisme som tilslører

Siden Dagbladet ikke har lagt ut på nett mitt svarinnlegg, publiserer jeg det her.

Moralisme-beskyldninger er den laveste formen for moralisering. Anlov Peter Mathiesens innlegg i Dagbladet den 8.mars vedr. helseministerens forslag om heroinrøyking er et eksempel på det.

Det er oppsiktsvekkende at det går an å skrive et helt debattinnlegg uten et eneste argument for det synspunktet Mathiesen står for.

Både Mathiesen, Gahr Støre og undertegnede er sikkert enige om at det er viktig å redusere overdosedødsfallene. Her er en nullvisjon på sin plass. Men vi er uenige om hvorvidt heroinrøyking er et egnet virkemiddel i den sammenhengen.
 
Vår sønn døde av hjertestans etter ti måneder som rusfri etter heroinrøyking ca to år”, skriver en mor. Selv om det er erkjent at heroinrøyking er mindre overdosefarlig enn injeksjoner, er det ikke ufarlig. Lungekreft og lungeproblemer er en fare hos hyppige heroinrøykere, i tillegg til faren for overdoser. Avhengighetsutvikling er også en sikker konsekvens. Heroinrøyking er på ingen måte en helsefremmende aktivitet.
 
Det er svært vanskelig å få en injiserende stoffbruker til å gå over til røyking, fordi røyking krever 3 ganger mer heroin pr. dose for å få tilnærmet samme effekt. Derfor er det som regel sånn at folk som røyker heroin, og dem er det noen av, etter hvert går over til å injisere, for å få mest mulig kick for penga, mens det er svært sjelden at noen går motsatt vei.
 
En viktig innvending er også at tiltaket bare i liten grad når den aktuelle målgruppen, nemlig de som i løpet av et år dør av overdoser. I 2011 skyldtes bare 30 prosent av dødsfallene inntak av heroin, mens 42 prosent skyldtes inntak av andre opioider Etter hvert må en også begynne å bekymre seg om andre stoffer. Senest i løpet av de siste dager er tre mennesker omkommet i Grenlandsdistriket p.g.a. overdoser av et GHB-liknende stoff.
 
Dersom disse innvendingene er ”moralisme”, bør Mathiesen i stedet kunne legge fram noen saklige argumenter for hvorfor heroinrøyking er ønskelig.

Du kan lese Mathiesens innlegg den 8. mars i Dagbladet

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter