Innlegg i Dagbladet 14. mars, svar på Anlov Mathiesens innlegg iden 13. mars

Uten argumenter for heroinrøyking

Da Dagbladet ikke legger ut debattinnlegg, presenterer jeg dagens innlegg her.
Heroinrøyking er den saken vi diskuterer. Jeg har gitt noen gode grunner til at et slikt tiltak ikke vil virke, og i tillegg ha negative bivirkninger:

Bare 30 prosent av overdosedødsfallene skyldes heroin. Det er vanskelig å få injiserende opiatbrukere til å gå over til røyking, bl.a. fordi det krever tre ganger så mye heroin for å få tilnærmet samme virkning. Heroinrøyking innebærer i seg selv overdosefare, fare for lungekreft, lungeproblemer, og avhengighetsutvikling. I tillegg vil en tillatelse til heroinrøyking ytterligere undergrave forbudet mot innehav og bruk av heroin.

Jeg har etterlyst noen saklige argumenter for hva en tillatelse til heroinrøyking skal være godt for. Anlov Peter Mathiesen svarer i Dagbladet 13. mars ikke på noe av dette. I stedet benytter han anledningen til å stigmatisere meningsmotstandere som ”moralister”, ”fundamentalister”, og ”sterke krefter innen rusomsorgen som motsetter seg visse former for nytenkning”. Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Blå Kors kan sikkert svare for seg selv. Vi i Forbundet Mot Rusgift er først og fremst en forebyggingsorganisasjon, og har således ikke noen andel i den ”rusomsorgen” som Mathiesen forakter. Men vi bygger faktisk våre standpunkter på forskning og erfaringsbasert kunnskap, og mener vi fritt bør kunne hevde dem uten å bli beskyldt for moralisme og det som verre er.
 
Mathiesen, derimot, nekter å diskutere saken, skyver de hardest rammede stoffbrukernes elendighet foran seg, og moraliserer over alle som ikke er enige med ham. Gjennom sin redaktørposisjon i =Oslo har han stor innflytelse og velvilje, og er en av narkotikafeltets maktfigurer, med stor gjenklang langt inn i maktens korridorer. Han håper at om han bare roper høyt nok og snakker ned sine meningsmotstandere, så behøver han ikke å argumentere saklig, for eksempel for heroinrøyking.

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter