Overdosedødsfall

En mulig folkehelsekrise

Nye tall for narkotikautløste dødsfall ble nettopp offentliggjort av FHI, med et høyere antall enn de fleste årene på 2000-tallet. 324 døde i fjor, 49 flere enn i 2019. Det er både triste og bekymrende tall. Heroindødsfallene kan se ut til å stige, til 75, noe som er 21 flere enn året før. Den sterke økningen i fjor tror FHI kan ha å gjøre med forekomsten av ekstra sterk heroin i det illegale markedet. Den gradvise reduksjonen i heroindødsfall i de foregående årene kan skyldes at de døde av heroin blir stadig eldre, og at nyrekrutteringen til heroinbruk de siste årene kan se ut til å ha vært lavere.

Overdose_250x167.jpg

Likevel kommer hovedvekten av overdoser fra andre opioider enn heroin, som til sammen utgjør 179 døde, eller 60 prosent av alle dødsfallene. Disse utgjør en blanding av LAR-medisiner, og andre smertestillende medikamenter, store deler av dem forskrevet av lege, og noen anskaffet på det illegale markedet. I USA, som har mange ganger så høye overdosetall enn Norge, startet problemene de har i dag med overforskrivning av opioide smertestillende medikamenter for ca. 20 år siden. Når myndighetene forsøkte å stramme inn, var så mange mottakere av forskrevne opioider allerede så sterkt avhengige at de søkte seg til det illegale heroinmarkedet som dermed har fått et oppsving. Dersom vi skal unngå å få samme utvikling i Norge, må tiltak settes inn.

Regjeringens har en nullvisjon for overdosedødsfall. Paradoksalt øker overdosedødeligheten samtidig med økt myndighetsinnsats. Sammenhengen er at overdosestrategien i hovedsak har rettet seg mot heroinbrukere, som inntil i fjor har beveget seg i retning færre dødsfall. Utdeling av nalokson nesespray har vært ett av tiltakene, men bruken forutsetter at noen kan gi den nødvendigne naloksondusjen dersom personen har tatt overdose. Utfordringen er at de fleste overdoser skjer i private leiligheter, hvor den omkomne ofte er alene.

Forbundet Mot Rusgift har i flere år presset på for at myndighetene skal gi alle opioidavhengige som ønsker det og som skrives ut av fengsler eller medikamentfrie behandlingsinstitusjoner en injeksjon med langtidsvirkede naltrekson, noe som vil beskytte dem mot overdoser i en måned etter utskrivning, og med mulighet for fornyet forsikring ved å få nye injeksjoner en gang i måneden. Denne beskyttelsen gjelder enten man er alene eller sammen med andre. Forskning gjort av UiO har vist svært gode resultater.

Uforsvarlig forskrivning av smertestillende kan bli en mulig folkehelsekrise. Den må slås ned på ved bruk av reseptregisteret. Smertepasienter og helsepersonell må få veiledning i overgang til andre smertedempende medikamenter enn opioider, eller andre teknikker. Vi ser fram til at den nasjonale overdosestrategien nå dreies i retning av å bekjempe den pågående trenden med overdoser av legeforskrevne smertestillende medikamenter.

Knut T. Reinås, leder av Forbundet Mot Rusgift

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter