FMR triller terningen: Venstre

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Forrige uke fikk partiet Rødt terningkast tre. Neste parti ut er Venstre.

Venstres alkohol- og narkotikapolitikk venstre.png

Alkoholpolitikk:

I Venstres program kommer alkoholpolitikken litt i skyggen av narkotikapolitikken. Det aller mest oppløftende punktet er at Venstre ønsker å avvikle taxfree-ordningen, og heller finansiere drift av flyplasser over statsbudsjettet. Dette er et godt forslag fordi taxfreeordningen premierer det å reise mye med fly gjennom billig alkohol og tobakk. I tillegg er vi nødt til å fly mindre om vi skal redde klimaet. Her er vi i FMR helt enige med Venstre!

Enigheten stopper imidlertid der. Venstre vil tillate salg av sterkøl og sider med en alkoholprosent over 4,7% i vanlig dagligvarebutikk. Det vil føre til en kraftig økning i tilgangen på sterkere alkohol. Kombinert med at partiet ønsker å fjerne de statlige begrensningene på salg av alkohol, og utvide Vinmonopolets åpningstider vil det gjøre alkohol mye mer tilgjengelig i det norske samfunnet, noe vi vet vil føre til økt bruk og flere alkoholskader.

Den samme naiviteten ser vi knyttet til skjenketider for utelivsbransjen. Venstre ønsker å fjerne de statlige begrensningene i skjenke- og salgstider for utelivet, og overlate dette til kommunene. Ikke bare vil det øke tilgjengeligheten på alkohol, men også føre til en usunn konkurranse mellom ulike kommuner om hvem som har mest liberale skjenketider, for å unngå handelslekkasje. Det vil i realiteten frata politikerne viktige verktøy for å begrense alkoholforbruk og alkoholrelaterte skader.

For å oppsummere Venstres alkoholpolitikk ønsker de å fjerne de aller fleste statlige tilgangsbegrensningene på alkoholkonsum. Når alkohol blir lettere tilgjengelig vet vi at forbruket øker, og med det alkoholskadene. For ikke å snakke om andre alkoholrelaterte skader, slik som vold i sammenheng med utvidede åpningstider i utelivet. 

Terningkast: 2 terningkast-2 (1)_100x117[1].png

Ruspolitikk:

I Venstres ruspolitikk er liberaliseringstankegangen gjennomgående. Partiet ønsker å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika, og legalisering og regulering av lettere narkotiske stoffer, slik som cannabis. Dette er en svært farlig vei å legge ut på. Norge er et av de landene i verden med lavest bruk av cannabis blant ungdom. Samtidig vet vi at steder hvor man har gjennomført en legalisering er forbruket og utbredelsen av cannabis langt høyere enn i Norge. Det samme gjelder kjøring i cannabisrus. Venstres politikk på dette området er dermed først og fremst designet for økt bruk av cannabis i Norge.

Videre slår partiet fast at de ønsker å utvide prøveprosjektet med heroinassistert behandling i LAR, og gjøre det permanent. Nok en gang avslører partiet sin liberaliseringsiver. Prosjektet det vises til er nettopp et prøveprosjekt som er igangsatt for å undersøke de positive og negative konsekvensene av en slik ordning. Det er uansvarlig å utvide og gjøre prosjektet permanent, før vi har sett konsekvensene.

Når det er sagt opplever vi Venstres engasjement for de rusavhengige som svært ektefølt og genuint. Partiet har flere gode punkter hva gjelder oppfølging og behandling, noe som er positivt. Likevel opplever vi at liberaliseringslinjen er altoverskyggende, og at forebygging er glemt. Fra et narkotikapolitisk perspektiv er Venstre et dårlig valg fordi deres politikk vil føre til økt bruk av narkotika.

Terningkast: 2  terningkast-2 (1)_100x117.png

Vurdering:

Fra vårt synspunkt er Venstres program en gal vei å gå i norsk ruspolitikk fordi det vil føre til økt tilgjengelighet, og dermed økt bruk av både narkotika og alkohol. Det vil i neste omgang gi flere ruskader, for ikke å snakke om den ødeleggende effekten rusavhengighet har på både familier og lokalsamfunn. Da hjelper det lite at programmet er skrevet med gode intensjoner, og et engasjement for dem som sliter.

Terningkast: 2 terningkast-2 (1)_100x117.png

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter