Innlegg i Klassekampen 1. febrar 2016

Dum, dummere og dummest?

Dum, dummere og dummest?

I dag har jeg et innlegg i Klassekampen med ovenstående tekst. Siden Klassekampen ikke legger ut slike innlegg på internett, legger jeg istedet ut her på bloggen.

Anna Serafima S. Kvam spør den 28. januar i artikkelen «Dum og dummere» om jeg mener ønsket om at folk skal holde seg borte fra cannabis skal gå foran all annen skadereduserende politikk. Vi har en rekke lavterskel hjelpetiltak som fungerer helt utmerket, og som ikke kommer i veien for dette ønsket.

Men det er to grupper som for sin egen og samfunnets skyld bør kutte ut cannabisbruken helt. Den ene gruppen er de som er cannabisavhengige. Vi må hjelpe dem å slutte. Dette er, etter hva jeg forstår, Kvam også enig i.

Den andre gruppen er de 85 prosent av cannabisbrukerne som ikke er avhengige av hasj eller marihuana, og som ikke har behov for et eneste skadereduserende tiltak. De bidrar gjennom sin atferd til å øke den sosiale og kulturelle aksepten for cannabisbruk, og dermed til å øke risikoen for eksponering blant sårbare grupper.

Men disse bidrar også med sin cannabisbruk til å opprettholde pengestrømmen til den illegale, svarte økonomien/narkokartellene. De utgjør en del av det markedet som er drivkraften i narkotikaproblematikken. Den internasjonale kriminaliteten har mange bein å stå på, hvorav narkotikaomsetning er en. Men denne kilden til profitt vil minke dersom markedet – dvs. etterspørselen etter narkotika minker. Her har også de s.k. ”rekreasjonsbrukerne” et ansvar.

Jeg mener ikke, slik Kvam hevder, at det mest effektive å gjøre for å begrense det svarte narkotikamarkedet er avhold (fra narkotika). Det må nok dessverre mer til, og det er derfor vi også har et forbud.

Kvam beskylder meg for å fare med harelabb over forskningen vedrørende gateway-effekten. Det er ikke alt man får med seg i et avisinnlegg, men jeg nevnte i alle fall konkrete resultater fra SIRUS, som viser en fordobling av faren for bruk av enda tyngre stoffer etter å ha brukt cannabis. Kvam, på sin side, nevner ikke noe.

Hun arresterer meg også på sammenhengen mellom bruk av cannabis og nye syntetiske psykoaktive stoffer (NPS). Jeg påpekte bare at i USA, hvor medisinsk cannabis i en årrekke har vært tilgjengelig i et stort antall stater, og hvor flere også har legalisert cannabis for rekreasjonell bruk, har bruken av NPS økt. Dette viser vel i alle fall at en liberal narkotikapolitikk ikke nødvendigvis fører til bedre kontroll med de nye syntetiske stoffene.

Norge har den laveste andelen cannabisbrukere blant de yngste, det vil si i den alderen de er mest sårbare. Dette er oppnådd under vårt nåværende forbud. Dersom vi går til USA ser vi at brukerandelen er langt høyere. Dersom vi skulle få en avkriminalisering/legalisering, slik vi ser det i statene, risikerer vi også å få brukerandeler tilsvarende de amerikanske.

Det er ikke en ønskelig situasjon.

kreinas@online.no

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter