FMR triller terningen: SV

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Forrige uke fikk FrP terningkast to. Denne uken er det SV sin tur til å få terningkast. 

SV.png

Alkoholpolitikk:

I programmet foreslår SV totalt fire punkter til ny politikk. Her er det lite nytt å finne, men partiet ønsker å bevare de viktige hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk. Blant punktene vi finner er å «bevare vinmonopolet, avskaffe taxfree og redusere alkohol- og tobakkskvoten». Alle disse punktene bidrar til å trekke opp karakteren, men særlig forslaget om å avskaffe taxfree-ordningen er positivt. Flere andre partier har tidligere i kåringen gått inn for å fjerne eller endre ordningen, og det er et godt signal innenfor høstens valg. Videre ønsker SV å «føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader», styrke kontroll av alkoholsalget og differensiere avgiften mellom butikksalg og servering. Punktene er gode og signaliserer en ønsket retning i alkoholpolitikken, men FMR savner mer konkrete ambisjoner og forpliktelser i programmet. Hvor mye skal alkoholskadene reduseres med? Hvor mange prosent skal forbruket ned?  Hvor mye skal avgiftene opp? Hadde disse problemstillingene vært adressert hadde også programmet vært mer bindende enn hva det er for øyeblikket. FMR etterlyser også tanker rundt forebygging av alkoholforbruk, spesielt blant barn og unge som ikke er nevnt i programmet.

Til tross for gode intensjoner og punkter er programutkastet til SV for tynt og lite spesifikt til å få toppkarakter. Partiet har ingen punkter som trekker ned, men altfor få punkter til å trekke nevneverdig opp. Dermed ender vurderingen midt på treet.
Terningkast: 3  Terningskast 3_117x121[1].png

Ruspolitikk:
I ruspolitikken har SV gått grundigere til verks enn i alkoholpolitikken, og har mange punkter som dekker generell retning, behandling og oppfølging. Partiet skal ha ros for et sterkt engasjement for de rusavhengige, og peker på viktige forbedringspunkter når det gjelder behandling og pasientinteresser. Sømløse overganger mellom behandlings- og hjelpeinstanser uten tidsavbrudd eller ventetid er svært viktig, og noe FMR er glad SV ønsker å sette søkelyset på. Også kravet om brukerstyrte plasser er svært viktig for å forhindre tilbakefall eller forverring av avhengighetslidelsen. Her har SV flere gode punkter som er med på å trekke vurderingen opp.

Til tross for at SV har mye godt i programmet, går de også noe overraskende inn for å avkriminalisere narkotika til eget forbruk. En narkotikapolitikk uten rammer eller konsekvenser, hverken fra helse- eller justissiden, vil føre til økt bruk, og kommer først og fremst til å ramme de som står svakest fra før. Når partiet i tillegg ikke leverer noen forebyggende tiltak er det med å trekke ned vurderingen på en ruspolitikk som i utgangspunktet har mange gode punkter og intensjoner.
Terningkast: 3  Terningskast 3_117x121[1].png

Vurdering:
Alt i alt leverer SV et noe sprikende program. I alkoholpolitikken verner de om de viktige hovedlinjene som vinmonopolet, samt føre en avgiftspolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader. Det er positivt, og det er i realiteten ingenting som trekker ned med unntak av mangelen på tydeligere ambisjoner og tiltak. Dersom disse punktene hadde vært bedre konkretisert kunne programmet kvalifisert til toppkarakter. FMR er likevel svært trygge på at SV vil føre en fornuftig alkoholpolitikk dersom partiet havner i regjering.

I narkotikapolitikken kommer SV med flere fornuftige tiltak på behandlingssiden som fortjener annerkjennelse. Likevel trekkes helhetsvurderingen ned av liberalisering og mangel på forebyggende tiltak.
Terningkast: 3  Terningskast 3_117x121[1].png

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter