FMR triller terningen: Høyre

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Nest siste parti ut er Statsministerens eget parti, Høyre.

Høyre.png

Alkoholpolitikk:

Det er tydelig at Høyre er et alkoholliberalt parti. Konsekvensen om partiets politikk ble gjennomført slik den står beskrevet i partiprogrammet er at tilgangen på alkohol i det norske samfunnet vil øke betraktelig. Vi vet alt for godt hvilke konsekvenser dette har: flere alkoholskader, mer alkoholmisbruk og ødelagte enkeltskjebner og familier.

Høyre ønsker å åpne for salg av varer som inneholder opptil 8% alkohol i vanlige dagligvarebutikker, i motsetning til dagens grense på 4,7 %. Det er ikke noe rop i Norge om å selge sterkøl i butikk etter at det i en god del år er blitt omsatt på Vinmonopolet. Sterkøl er i større grad enn vanlig øl enn rusdrikk. Å øke tilgjengeligheten for sterkere alkohol vil øke alkoholforbruket, og sannsynligvis øke skadeomfanget for spesielt ungdom og unge voksne. Når de samtidig ønsker å utvide åpningstidene på Vinmonopolet og la butikkene selge øl til klokken 23, samt opprettholde taxfreeordningen er det lite moderasjon og ansvarlighet å spore i Høyres alkoholpolitikk. Her gjelder det å sette kranene på fullt, og å svekke de få alkoholpolitiske virkemidlene vi har.

Videre ønsker partiet å tillate alkoholservering på idrettsarrangementer, noe som vil bryte med et viktig norsk prinsipp om at idrett og alkohol skal holdes adskilt. Høyre ønsker også å åpne for alkoholbruk på offentlige steder, noe som vil skape færre alkoholfrie soner. Da er det dessverre ingen annen mulighet enn å gi Erna Solberg og Høyres alkoholpolitikk terningkast 1. 

Terningkast 1_75x84.jpg                                     

Ruspolitikk

For å starte med det positive har Høyre en rekke programpunkter der de ønsker å gi de pårørende til rusavhengige bedre tilgang til informasjon, et bedre avlastningstilbud, og innflytelse i behandlingsprosessen. Dette er vi enige i, med forbehold om at alle rusavhengige og pårørende er forskjellige, og har ulike behov og forutsetninger. Vi heier også på Høyres ønske om å styrke samarbeidet om behandling og ettervern mellom psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk helsetjeneste. Videre støtter vi partiets initiativer for å forebygge skadelig rusbruk blant barn og unge.

Høyre har også det vi oppfatter som et genuint og oppriktig engasjement for et bedre behandlingstilbud. Likevel fremstår det som aller mest sentralt for Høyre at private aktører skal ha anledning til å levere sine tjenester. Fra vårt ståsted ønsker vi et samlet behandlingstilbud som er godt nok, uavhengig av om dette drives av det offentlige eller av private, ideelle organisasjoner og stiftelser. Vi er imidlertid mer skeptiske til at private, profittbaserte tjenester skal overta mer av behandlingstilbudet.

Ellers går Høyre til valg på å gjennomføre den havarerte rusreformen, og med det å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Det vil både øke tilgangen på narkotiske stoffer, føre til mer narkotikamisbruk og samtidig gjøre det vanskeligere for politiet å bekjempe narkotikakriminalitet. Det er et blindspor, og et eksperiment med ungdommene våre, som vi som samfunn ikke har råd til.

På tross av at partiet går til valg på en avkriminaliseringsreform er det mange gode punkter i Høyres ruspolitikk,   og her når de helt opp til en firer på terningen. 

Terningkast-4-500x500_100x100.png 

Oppsummering:

En oppsummering av Høyres alkohol og narkotikapolitikk blir litt schizofren. Alkohol er det mest utbredte, og dermed skadeligste rusmiddelet i Norge. Høyres alkoholpolitikk vil med sikkerhet øke alkoholproblemene ytterligere, til skade for barn, familier, arbeidsplasser og fritidsmiljøer. På den andre siden engasjerer partiet seg sterkt i narkotikapolitikken, med et genuint og ektefølt ønske om å hjelpe mennesker med narkotikaproblemer. Vi savner imidlertid en konkretisering av denne politikken. Samtidig evner ikke partiet å begrave den feilslåtte avkriminaliseringspolitikken, noe som er den klart største bristen i Høyres ruspolitikk.

Samlet sett får partiet derfor terningkast 3. 

Terningskast 3[1].png

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter