FMR triller terningen: FrP

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Forrige uke fikk MDG terningkast to. Denne uken er det FrP som skal vurderes.

Frp_200x51[1].png

Alkoholpolitikk:
Da Fremskrittspartiet ble etablert i 1973 var det under navnet «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep». Disse prinsippene har ikke blitt glemt i arbeidet med nytt partiprogram. Å redusere avgifter og liberalisere regelverk er gjennomgående i samtlige punkter i programmet. FrP ønsker å oppheve Vinmonopolet, utvide salgs- og skjenketider, tillate gårdssalg av alkoholholdig drikke uavhengige av styrke og redusere aldersgrensen på brennevin fra 20 til 18 år. I tillegg ønsker partiet å harmonisere avgiftene på alkohol med Sverige for å stoppe handelslekkasjen. Det er mulig forslaget vil ha en positiv effekt på næringslivet, men forskningen er tydelig på at lavere priser fører til økt forbruk og dermed også flere alkoholskader. Det er ikke Norge tjent med.

Utover punkter som enten liberaliserer lovgivningen eller senker avgiftene har FrP ingenting å tilføre. Alkohol er et langt større folkehelseproblem enn narkotika. Da er det ekstra skuffende at partiet ikke har funnet plass ett eneste punkt om forebygging, behandling eller oppfølging. Det gjør at FrP får kåringen sin første bunnkarakter.  

Terningkast: 1  Terningkast 1_75x84.jpg

Ruspolitikk:
I ruspolitikken viser Frp helt andre tendenser enn i alkoholpolitikken. Partiet var sentral i å hindre at regjeringens forslag til rusreform ble vedtatt, og de samme ideene er videreført i det nye partiprogrammet. FrP ønsker blant annet å styrke det forebyggende arbeidet, videreføre fritt behandlingsvalg, øke tilgang til krisesenter og styrke oppfølgingen av barn med rusavhengige foreldre. I tillegg foreslår FrP å øke bruken av Nalokson nesespray, et virkemiddel som bidrar til å hindre overdoser. Langtidsvirkende naltrekson har lenge vært et tilbud FMR har etterlyst i rusbehandlingen, og vi er svært glade for gjennomslag i det nye partiprogrammet.
 

FrP er også tydelige på ønsket om strengere straffer for bakmenn. I programmet går de inn for å «gi gjengkriminelle dobbeltstraff etter dansk modell». Det er ingen tvil om at partiet ønsker å straffe, dobbeltstraffe, eller til og med firedoble straffene for gjengkriminalitet. Likevel mener vi bildet er noe mer nyansert. FMR støtter at bakmenn skal få strenge reaksjoner, men det må skilles mellom gjengkriminalitet på begynner- og ungdomsnivå, og gjenger styrt av store organiserte nettverk. Straff må i alle tilfeller tildeles etter faste lovrammer, og bør ha rehabilitering som et styrende prinsipp. Til tross for at FrP både er noe vage og unyanserte er ideene i ruspolitikken gode. Det gir solid utslag på terningen.
Terningkast: 4  Terningkast-4-500x500_100x100.png

 

Vurdering:
FrP leverer et godt utkast til ruspolitikk. Spesielt oppfølgingen av behovene til de rusavhengige, forebygging og økt bruk Nalokson nesespray og langtidsvirkende Naltrekson er positive tiltak. Her har partiet gjort et solid arbeid i programprosessen. Likevel trekker en svært umoden og uvitenskapelig holdning til alkohol ned helhetsvurderingen. Dersom WHOs mål om å redusere den skadelige alkoholbruken med 10 prosent innen 2025 skal innfris er ikke FrPs alkoholpolitikk riktig vei å gå. Høyt alkoholforbruk er et langt større folkehelseproblem enn rusavhengighet. Det bør gjenspeiles i politikken. Ettersom FrP ikke har et eneste svar på disse utfordringene blir helhetsvurderingen lavere enn hva den kunne ha blitt.

Terningkast: 2  terningkast-2 (1)_100x117.png

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter