Påvirket rusgiftpolitikken valgkampen?

Rusgiftpolitikk er et viktig tema i samfunnsdebatten. Men det ble ikke noe stort innslag i valgkampen. Enkelte avisredaksjoner tok til orde for en anstendig hjelp til de hardest rammede rundt Oslo S og i Nygårdsparken i Bergen, men det ble stort sett slag i lufta, og ble som mange andre viktige temaer overskygget av regjeringsdiskusjonen.

Hvilke partier ville ha tjent på en rusgiftpolitisk debatt?

Undertegnede og Forbundet Mot Rusgift unnlot å spille inn rusgiftpolitiske temaer i valgkampen, av usikkerhet på hvordan de ville virke. Hvilket parti ville det ha gagnet, dersom vi hadde lansert en kampanje for kortere skjenketider, slik regjeringen nå har foreslått etter valget? Ville det ha gagnet Fremskrittspartiet? Vi husker på den andre siden at Jan Arild Ellingsen i FrP lanserte et forslag om alkoholomsetning på bensinstasjonene. Dette var en undervurdering av publikum, som også taktisk ble trukket tilbake. Velgerne er ikke så dumme at de går på hva som helst, bare man lokker med friere alkoholomsetning.
 
Narkotikapolitiske temaer?
Tilsvarende visste vi heller ikke hvordan narkotikapolitiske temaer ville slå ut. Dersom vi hadde spilt inn stengning av sprøyterommet som et viktig tema, eller nei til forskrivning av heroin til opiatavhengige. Hvilke partier ville ha tjent eller tapt på det, Venstre, SV, Arbeiderpartiet, Kr.F, Høyre? Det eneste vi kan si med sikkerhet, er at de partiene som hardest har frontet disse sakene, SV og Venstre, gikk sterkt tilbake. AP kjørte ut en prøveballong allerede før jul, da Bjarne Håkon Hanssen gikk ut og lanserte ideen om utdeling av heroin. Forslaget møtte imidlertid så mange motforestillinger, både fra frivillige organisasjoner og ikke minst fra fagfolk, at strategene i Arbeiderpartiet fort skjønte at dette kanskje ikke var en vinnersak i valgkampen. Men når de først hadde sluppet katta ut av sekken, hva skulle de gjøre? Jo, når fanden beslutter at intet skal skje, så nedsetter han en komite. Stoltenbergutvalget ble nedsatt, og skal først legge fram sine forslag neste vår, deriblant sitt syn på om vi skal ha heroinutdeling eller ikke. Dermed fikk man tatt saken ut av valgkampen – sannsynligvis et svært klokt trekk av Arbeiderpartiet.

Sprøyterommet
Men i ly av den debatten som var rundt heroinutdeling, ble den midlertidige sprøyteromsloven gjort permanent, uten at så mange reagerte.
Nå har imidlertid byrådet i Oslo (H + FrP) i sitt budsjettforslag foreslått for andre gang å legge ned landets eneste sprøyterom, slik de gjorde i fjor. Den gang ble det Venstres bystyregruppe, med Ola Elvestuen i spissen som fikk presset fram en bevilgning til fortsatt sprøyteromsdrift, som vilkår for å støtte mindretallsbyrådets budsjettforslag. Det skal bli interessant å se om de gjør det samme igjen. I så fall må de hoste opp dobbelt så mange millioner som i fjor, minimum 12 millioner, i et budsjett som fra før har Flexus-skandalen, Holmenkollen-skandalen og presset for økt sykehjemsutbygging, barnehageutbygging og mange store skoleprosjekter å slite med.
 
En sak kom imidlertid opp, nemlig asylsøkere som selger dop eller begår andre kriminelle handlinger. Her prøvde både FrP og AP å profilere seg, og begge gikk også fram ved valget. Men det er grunn til å tro at det hadde mer med asyl- enn med narkotikapolitikken å gjøre.

En vurdering av de politiske partienes standpunkter.
Nå etter valget, når situasjonen har roet seg, er det grunn til å tro at det kan være en nyttig øvelse å se på de politiske partienes rusgiftpolitiske standpunkter, og trekke fram sterke og svake punkter. Kanskje dette kan bli et innspill i Soria Moria II –forhandlingene? Så pretensiøs skal denne bloggeren kanskje ikke være, men i mine neste blogger har jeg til hensikt å gjennomgå rusgiftpolitikken i lys av de ulike partienes egne programformuleringer. Mest presserende er det selvsagt å få analysert de rødgrønne partienes. Med i den partipolitiske floraen er også partiet Rødt, som dersom de hadde kommet inn på Stortinget, hadde programforpliktet seg til å støtte en rødgrønn regjering.
Jeg vil derfor bevege meg fra venstresiden mot høyresiden – og ta for meg ett parti pr. blogg.
 
Jeg håper jeg får mange lesere til denne uhøytidelige og ikke autoritative gjennomgangen av partienes rusgiftpolitikk.

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter