Metadonbrukere i Oslo

- Utopisk med 100 flere på metadon

Publisert 2003-10-10

100 flere narkomane skal få metadon eller subutex neste år - uten at metadonprosjektet får mer penger. Utopisk, mener overlege Gabrielle Welle-Strand.
I dag får 663 personer metadon eller subutex i Oslo. Ytterligere 100 har fått godkjent sine søknader om behandling og venter på plass.

- Vi klarer ikke å behandle 750 pasienter i Oslo i år, og samtidig gi dem det et tilbud med den nødvendige og anstendige kvalitet, sier Gabrielle Welle-Strand, overlege ved MARIO og leder av avdelingen i Bygdøy allé.

I budsjettet for neste år legger byrådet til grunn at 100 flere skal få metadon eller subutex, uten at det følger noen pengesum med. Det er ikke mulig uten at tilbudet til hver enkelt blir dårligere, mener Welle-Strand.

- Vi er dimensjonert for 300 pasienter. I dag betjener vi 663 med de samme rammene. Jeg vil ikke si at vi gjør en dårlig jobb, men det er klare grenser for hvor godt jobben kan gjøres, sier hun. Derimot er hun godt fornøydd med at Statsbudsjettet legger opp til 10 millioner kroner på landsbasis til arbeidsmarkedstiltak for metadonbrukere.

Du kan lese hele artikkelen i Aftenposten. Flere artikler om medikamentassistert rehabilitering kan du lese her.