Nyheter om forebygging

Alkoholfrie arrangementer med mange gode opplevelser

Enestående familier - sosialt miljø for aleneforeldre og deres barn

2014-06-03

Vellykket overfor tung rusgiftbruk hos unge

TIUR-prosjektet på Ringsaker


2014-05-01

The background for current and future legislation

On Finland's restrictions on advertising for alcohol from January 1st 2015

2014-03-12

Social media give new challenges in games, lotteries.. and sharings, product placement etc..


Banning of "legal highs" will be easier

From a two-year long procedure to ten months


2014-03-12

Many countries look to Iceland in order to deal with problems

Conference on how substance abuse has been reduced in Iceland's youth

2013-11-20

Økende problemer på Ringerike:

Oppfordrer ungdom til å ta vare på seg selv


2013-10-09

De bør søke hjelp raskt for å unngå psykiske/fysiske skader og unngå lovbrudd


Målet er å aktivisere til motstand, les om bakgrunnen

26. juni er FNs internasjonale dag mot narkotika

2013-06-26

Her trengs kommunal prioritering, Støre! Brukerrepresentanter må lyttes til. Fagmiljøene har ikke alle svarene.

Mental Helse etterlyser samhandling innen rus og psykiatri


2013-05-11

Skal målene om redusert tvangsbruk nås, må det være gode tilbud lokalt.


F eks ble det sterke reaksjoner da hun var i mot 3 liters pappvin og for stengning kl 2.

Tøff politiker.. møter de verste reaksjonene når hun sier hva hun mener i alkoholsaker

2013-04-10
FMR har ofte framholdt forskningsresultater som viser at tilgjengelighet og pris virker inn på mengden alkoholskader. Det er ikke bare avholdsfolk som kjenner til det.

Uttalelse fra årsmøtet i Follo lokallag av FMR, 2013

Reaksjon mot "stadig mer vidtfamnende aksept for overdrevet alkoholbruk og tilhørende fylleadferd i alle sosiale lag"


2013-02-20

Om tidlgintervensjon fra Helsedirektoratet

Å gripe raskt inn når ungdom får problemer med rusgifter

2013-02-13

Bygger på erfaringer med alkoholprosjekt og intervjuer av ungdommer

Prosjekt i Örebro for å demme opp mot cannabisdebut


2013-02-11

Nye metoder prøves i Sverige

Røykeforebygging som strategi mot cannabis

2013-02-11

Høring om Stortingsmelding 30 (2011-2012) i Helse- og omsorgskomiteen

FMR krever økt forebygging i skolen


2012-10-24
FMR deltok den 16. oktober i høring i Stortingets Helse- og omsorgskomite i forbindelse med Stortingsmelding nr. 30 - (2011-2012) vedr. alkohol, narkotika og doping. FMR var særlig opptatt av rusgiftforebygging i skolen, av passiv drikking, av narkotikapolitikk generelt og av overdosedødsfall spesielt.

Om å bekjempe alkohol, dop og ensomhet i norsk fotball

2012-03-28

For et friskere fotballmiljø: Claus Lundekvam fronter en ny satsing mot doping og rus som Norges Fotballforbund setter i gang.


Mer Jentesnakk


2008-01-17
ogthomassen-100

Astrid Henriksen og Heidi Thommessen, Asker kommune, har utviklet en gruppemetode for å samle unge jenter til snakk om vanskelige, rusgiftforebyggende temaer. Prosjektet er kalt ”Mer Jentesnakk” og tar utgangspunkt i håndboken ” Jentesnakk – en håndbok i hvordan jobbe med jenter i gruppe” (Thommessen og Henriksen, Borgestadklinikken 2006). Det har vært stor interesse for håndboken, og for de opplæringsseminarene som er gjennomført.


"Forebyggende innsatser i skolen"

- Store habilitetsproblemer ved rapporten

2006-10-25
Den nye evalueringsrapporten "Forebyggende innsatser i skolen" har skapt sterke reaksjoner i mange miljøer som driver med rusgiftforebygging. Det eneste rusgiftrelevante programmet som fikk god karakter er utviklet av ansatte ved Nord-Norsk kompetansesenter, samtidig som programmet er evaluert av -nettopp- ansatte ved Nord-Norsk kompetansesenter.

Ny evalueringsrapport:

Hvilke forebyggingsprogrammer i skolen virker?


2006-10-13
Det finnes forebyggingsprogrammer i skolen med dokumentert virkning. Men hvilke? Dette forsøker en ny rapport som nå er overlevert Kunnskapsdepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet å gi svar på. En forskergruppe har vurdert 29 opplæringsprogram om problematferd og rusgiftforebyggende arbeid.

"Rolig nå"

Ny ungdomskampanje mot alkohol

2006-05-28
Nå iverksettes en kampanje rettet mot ungdom i alderen 13 til 19 år, med målsetting å utsette alkoholdebuten og redusere drikking blant ungdom. Det er Alkokutt som gjennomfører kampanjen, i samarbeid med 40 ungdommer i alderen 16 til 20 år fra 20 kommuner.