Nyheter om foreldre og barn

Blå Kors og NAPHA har tro på metodikk utviklet av Tom Andersen

Familie som nettverk er viktig i behandling av rusgiftproblemer

2014-06-04

Alkoholfrie arrangementer med mange gode opplevelser

Enestående familier - sosialt miljø for aleneforeldre og deres barn


2014-06-03

The background for current and future legislation

On Finland's restrictions on advertising for alcohol from January 1st 2015

2014-03-12

Social media give new challenges in games, lotteries.. and sharings, product placement etc..


Foreldre som tør være voksne betyr mye

Vær voksen og gi ros. La de unge få mestre!


2014-02-26

Barn av Rusmisbrukere, BAR har et viktig arbeid

Fra et barns perspektiv.. om å takle en jul med foreldre som er stoffproblematikere eller problemdrikkere

2013-12-11

Statusoppdateringer og kos - for hvem?

Barns psykososiale toleranse og voksnes sans for å kose seg med vin


2013-11-13

En blogg fra Borgestadklinikken


Beste tilgjengelige kunnskap og praksis

Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR og oppfølging til skolealder

2013-10-31

Dette er oppdatert kunnskap nå, som erfarne behandlere finner hensiktsmessig.  Media har dramatisert situasjonen på en måte som ikke er til hjelp.


Cathrine Langfjell Torsvik snakker åpent om barns behov og belastninger

Åpenhetsprisen fra Mental Helse til voksent barn av rusgiftbruker


2013-10-16

Hvert år deler Mental Helse ut Åpenhetsprisen på Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober


Når hjernen utvikler seg raskt i fosterlivet, kan det fort oppstå alkoholskade

Barn med medfødt alkoholskade (FASD) trenger hjelp til å mestre livet

2013-10-16

Økende problemer på Ringerike:

Oppfordrer ungdom til å ta vare på seg selv


2013-10-09

De bør søke hjelp raskt for å unngå psykiske/fysiske skader og unngå lovbrudd


Trolig sammenheng med cannabisbruk, som bagatelliseres av foreldre

Økning av schizofreni blant unge i Asker og Bærum

2013-08-14

Det betyr noe hva foreldre gjør..En blogg fra Blå Kors

Foreldres regler har betydning for ungdoms alkoholbruk


2013-06-24

Vurderer tiltak overfor foreldre

Spanske myndigheter urolige for farlig drikking hos barn og unge

2013-06-12

Særlig aktuelt for unge aktive rusgiftbrukere.

Sømløse overganger og samarbeid mellom NAV Sagene og Barnevernet


2013-05-22

En beskrivelse av hvordan samarbeidet kan fungere og byråkratiske skillelinjer unngås.


Viser til at kommunikasjonen om diagnostiske metode ikke har vært overbevisende

Norsk allmennlege stiller spørsmål ved Ritalin-forskrivning

2013-05-21

Det har vært en markant økning i diagnosen ADHD og forskrivning av medikamentet Ritalin. Kritiske spørsmål blir ikke besvart.


Ungdommens bystyremøte, Sak 3: Barn på hospits

Ungdom vil ha kriseovernatting fritt for rusgift og uro


2013-03-13
Oslo bystyre har etablert en ordning med at "Ungdommens bystyremøte" årlig har rett til å sende fram fem saker som Oslo bystyre skal behandle på ordinær måte.

Om hvordan han avdekket sønnens hasjmisbruk og hvor vanskelig det var å se gjennom løgnene

En Pappas fortelling

2013-02-16

EU-konferanse om alkohol og helse 21.-22- september


2009-09-19
Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen deltar på EUs konferanse om alkohol og helse i Stockholm 21.-22. september. – Skadene, kostnadene og de menneskelige konsekvensene av alkoholmisbruk er svært store, sier Hanssen.


Barn gruer seg til feriefylla

2008-07-10
Ferie er en av anledningene da alkoholkonsumet er til dels høyere enn vanlig. Dette kan ta fra mange barn gleden ved ferien og det å ha mer kontakt med mor og far, sier faglig nestleder og psykolog ved Trasoppklinikken, John Agnar Johansen.

Alkohol og påskegleder


2008-03-22

Mellom 40.000 og 160.000 barn i Norge gruer seg til påsken. Barn som har foreldre som drikker – alkohol. Dette sier leder for Kvinnenettverket i alkohol- og narkotikaspørsmål, Anne-May Hogsnes til Tønsbergs blad.


Alkoholskadde barn får ikke diagnose

2007-09-13

Det fødes ca 60.000 barn i Norge årlig. Ifølge forsker og barnelege Astrid Alvik har trolig minst 600 barn, eller ca en prosent, skader som følge av mors alkoholbruk under graviditeten.