Om FMR

Hva er FMR

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli.


Etter 24 år er det endelig klart med oppdaterte prinsipper for rusgiftmotstanden

Prinsipprogram for FMR


2015-03-18
Hogarth

Kontaktinformasjon


NYTT:

Besøksadresse: Nordahl Bruns gate 5, 5. etasje, 0165 OSLO,

Postadresse: Postboks 6723 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Telefon: 940 08 830
E-post: post@fmr.no
Org.nr: Org.nr: 979 213 123
Bank: 5010.05.58553

Forbundsleder, Pressekontakt
Knut T. Reinås
Tlf: 975 95 548
E-post: post@fmr.no

 


Hvilke ideer bygger vi på?


Er avhold fra alkohol forenlig med personlig frihet? Hvorfor rusgifter og ikke "rusmidler"? Hva er positiv rus? Er solidaritet med rusgiftskadde det samme som kamp for sprøyterom og fri heroin?

NSUA/FMR 1904 - 2004

Kamp og kunnskap gjennom 100 år

Dette er FMRs historiebok som ble utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet i 2004.


Narkotikapolitisk program for Forbundet Mot Rusgift


2011-06-30

Lokallag

Her finner du en oversikt over kontakterpersoner for FMRs lokallag.