Nyheter om narkotikapolitikk

Høring om sprøyterom

FMR kritiske til bruk av alle typer stoffer på sprøyterommene.

2018-06-14
kokain

Regjeringen foreslår i et høringsnotat at det skal åpnes for bruk av andre stoffer enn heroin på sprøyterommene i Oslo og Bergen. Tidligere har også stortingsrepresentanter foreslått dette, og nevner eksempelvis at bruken av amfetamin/metamfetamin og kokain har gått opp i Bergen


FMRs leder på organisasjonens 1. mai-arrangement

Oppgjør med avkriminaliseringstankegangen


2018-05-01
1

Når politikerne går inn for avkriminalisering av narkotika, har de ikke tatt høyde for at FNs narkotkakonvensjoner uttrykkelig står i motsetning til dette, sa FMR-leder, Knut T. Reinås, på FMRs 1. mai-arrangement. Også FNs barnekonvensjon har bestemmelser om at barn har krav på å vokse opp i et narkotikafritt miljø. Nå må de mange som er mostandere av legaliseringstankegangen samle seg, før politikerne fjerner seg fullstendig fra folkets beste i narkotikapolitikken. FMR hadde, sammen med Ungdom Mot Narkotika også en fyldig seksjon i LOs 1. mai-tog i Oslo. Reinås' tale gjengis nedenfor.


Ny podcast fra FMR

Portugalmodellen II

2017-06-27
Helge Waal

I denne podcasten intervjuer vi professor Helge Waal ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning i Oslo om narkotikapolitikken i Portugal og likhetene og forskjellene mellom norsk og portugisisk narkotikapolitikk.


Møte om UNGASS-prosessen

Narkotikapolitikken i internasjonalt lys – på Litteraturhuset i Oslo tirsdag den 16. februar kl. 18.00


2016-02-12

Flere argumenter for legalisering viser seg dårlig begrunnet

Artikkel i Dagbladet om cannabis-relaterte skader i Colorado

2015-01-06

Da Colorado legaliserte cannabis, gikk andelen dødsulykker med cannabispåvirkede førere opp


FMRs 1.mai-feiring

-Verdenssituasjonen gjør rusgiftmotstand viktig


2014-05-02

- Kampen for demokratiet har mange ytringsformer, som kampen mot rusgiftpassivisering og sløvhet, hvor FMRs innsats glir naturlig inn, sa forbundsleder i FMR, Knut T. Reinås i sin tale 1. mai.


Uttalelse fra FMRs årsmøte 15. mars:

Forbundet Mot Rusgift ber Barack Obama stoppe cannabislegalisering i USA

2014-03-16

Statistikken i Portugal og Norge er ikke helt egnet til sammenlikninger

Norske forskere advarer mot forenkling i debatten om overdoser


2014-03-12

Forventninger til ny regjerings innsats

Rask tilgang til behandling og lydhørhet for fagmiljøer

2013-10-27

Vi møter en mangeårig amfetaminmisbruker og hennes søster som satser igjen på at et rehabiliteringsopplegg kan hjelpe mot avhengigheten


Drug dependency is not only physical

Agreement that recovery from drug use requires broad approach


2013-10-09

Ungdom tatt for cannabisbesittelse i Ringsaker tilbys kurs og hjelp til å slutte

Ut av rusgiftbruk jo før jo heller

2013-08-14

The world drug report

On occasion of June 26th, The international day against drug abuse and illicit trafficking


2013-07-12

Tidsskriftforeningen og Forbundet Mot Rusgift arrangerte åpent møte

Paneldebatt om norsk narkotikapolitikk 2013

2013-06-26

Videoopptak av hele møtet, 29. mai 2013; Litteraturhuset


A blog and a summary from a european point of view

From UN's conference on drugs 2013


2013-03-22

Kalle Gjesvik, universitetslektor ved Universitetet i Tromsø tar for seg argumentene i kronikk i Nordlys.

Heroin og røyklegging

2013-03-14
En enkel løsning, tilsynelatende, men neppe egnet til å redusere overdoser. Det viktigste er når folk kommer ut fra fengsel. Da trenger de oppfølgning. Det er da de fleste overdosene skjer.

Treng nye vener

Eks-narkomane er ofte einsame


2013-02-27

Høring om Stortingsmelding 30 (2011-2012) i Helse- og omsorgskomiteen

FMR krever økt forebygging i skolen

2012-10-24
FMR deltok den 16. oktober i høring i Stortingets Helse- og omsorgskomite i forbindelse med Stortingsmelding nr. 30 - (2011-2012) vedr. alkohol, narkotika og doping. FMR var særlig opptatt av rusgiftforebygging i skolen, av passiv drikking, av narkotikapolitikk generelt og av overdosedødsfall spesielt.

Informasjonsside

26.juni er FNs dag for arbeid mot narkotikaproblemer


2012-06-27

Nå er det igjen tid for å tenke på markering av FNs internasjonale dag mot narkotika. Lokale initiativ kan meldes til post@fmr.no. Du kan lese mer om dette hos FN-sambandet.


Første mai-tale:

Merkelig å etterlyse debatt om heroinutdeling

2012-05-01

I sin 1. mai-tale satte FMRs forbundsleder, Knut T. Reinås spørsmålstegn ved at helseminister Strøm-Erichsen ønsker debatt om heroinforskrivning, etter at vi har hatt en treårig debatt, en konsensuskonferanse om heroinforskrivning, og etter at et panel, nedsatt av Norges Forskningsråd, har konkludert med at heroinforskrivning ikke er aktuelt i Norge nå.


Kronikk i Dagbladet:

Et rungende nei til legalisering


2012-02-20
--Vi kan nå konstatere at legaliseringstilhengernes idé om samme regler for narkotika som for alkohol og tobakk ikke har støtte, skriver Tolldirektør Bjørn Røse og leder i Norsk Narkotikapolitiforening, Mette Rooth i en kronikk i Dagbladet.

På verdensbasis bruker omtrent 200 millioner mennesker narkotika

2012-02-13
Én av 20 personer i alderen 15-64 år, eller ca. 200 millioner har brukt illegale rusmidler minst en gang i året på verdensbasis. Det høyeste antallet misbrukere finnes i rike land, samt i narkotikaproduserende områder av fattige land, skriver forebygging.no.


På verdensbasis bruker omtrent 200 millioner mennesker narkotika


2012-02-03

Én av 20 personer i alderen 15-64 år, eller ca. 200 millioner har brukt illegale rusgifter minst en gang i året på verdensbasis. Det høyeste antallet brukere finnes i rike land, samt i narkotikaproduserende områder av fattige land.


Fra 1. februar

Nye grenser for andre rusgifter enn alkohol i trafikken

2012-01-13
Ved kjøring i påvirket tilstand, har Norge hatt ulik lovgivning for alkohol og andre rusgifter (narkotika og medikamenter med ruspotensiale). For å gjøre lovgivningen likere, innføres det fra 1. februar 2012 faste konsentrasjonsgrenser i blod for andre stoffer enn alkohol. Dette vil redusere behovet for individuell vurdering i straffesaker som omhandler kjøring i påvirket tilstand.


Uttalelse fra FMRs årsmøte 2011

Heroinassistert behandling - ikke et spørsmål for politiske flertallsvedtak


2011-05-03
Forbundet Mot Rusgift peker i en årsmøteuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet på at opiatavhengighet ikke blir behandlet som andre sykdommer når man sender spørsmålet om hvilke medikamenter som er best egnet i behandling ut på politisk høring. Når skaden likevel allerede er skjedd, ber FMR departementet om å avvise forslaget om heroinassistert behandling.

1. mai 2011:

Kamp mot økte rusgiftskader - nei til legalisering av hasj!

2011-05-01
- Vi er inne i en turbulent narkotikapolitisk periode, sa Knut T. Reinås i sin tale på Forbundet Mot Rusgifts 1. mai-arrangement i Oslo. Legaliseringsbevegelsen driver nå lobbyarbeid i forbindelse med regjeringens kommende stortingsmelding om narkotikapolitikk. - De vil ikke lykkes, fordi de beste argumentene er for en restriktiv narkotikapolitikk, sa Reinås.

Viktig fra Forbundet Mot Rusgift:

Høringsuttalelse vedr. Stoltenbergutvalget: ”Rapport om narkotika”


2011-01-09
Høringsfristen for Stoltenbergutvalgets "Rapport om narkotik" er nå over. Forbundet Mot Rusgift har levert en omfattende høringsuttalelse.

Møte med repr. for Stoltenbergutvalget.

2010-04-09

Forbundet Mot Rusgift møtte i dag, sammen med flere organisasjoner, Erling Lae, som på vegne av Stoltenbergutvalget hadde innkalt til møte for å få utdypende innspill om narkotikapolitikk. Boligproblematikk, LAR og samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ble tatt opp. FMR avleverte følgende innspill:


Narkoliberalt framstøt:

-Industriell produksjon av cannabis -et dårlig forslag.


2009-09-23

Helsedepartementet sender nå på høring et forslag om å legalisere industriell dyrking av hampeplanten, cannabis sativa, noe som hittil har vært forbudt, fordi det av den samme planten også utvinnes virkestoffet THC, den aktive bestanddelen i rusgiftene hasj, marihuana og cannabisolje.- Et dårlig forslag, sier leder i FMR, Knut T. Reinås


Politiets halvårsstatistikk:

- FMR krever opprydding i alt åpent narkosalg

2009-08-14
Politiets halvårsstatistikk viser en nedgang i anmeldte og etterforskede narkotikalovbrudd. Dette skyldes politikonflikten, sier Justisminister, Knut Storberget.

World Drug Report 2009

Årets verdensrapport om narkotika publisert


2009-06-24
The World Drug Report 2009 gjengir omfattende informasjon om situasjonen når det gjelder illegale rusgifter. Den framlegger detaljerte beregninger og trender når det gjelder produksjon, ulovlig narkotikatrafikk og narkotikabruk
i markedene for opium/heroin, kokain, cannabis og sentralstimulerende stoffer av amfetamintypen.