Nyheter om medikamenter

Innlegg i Klassekampen den 16. august 2016

Legaliseringsbevegelsens klamme hender

2016-08-23

I Klassekampen den 12. august ble jeg ved navns nevnelse angrepet av leder for NORMAL i Bergen, Trond Wathne, under overskriften "Avholdsbevegelsens klamme hånd".
Derav overskriften på mitt svarinnlegg, som kom på trykk i Klassekampen den 16. august.. Min overskrift ble for lang for Klassekampen, som endret den til "Hersker og offer". Da Klassekampen ikke legger ut debattinnlegg på nett, legger jeg derfor mitt svarinnlegg ut i denne bloggen.


Viser til at kommunikasjonen om diagnostiske metode ikke har vært overbevisende

Norsk allmennlege stiller spørsmål ved Ritalin-forskrivning


2013-05-21

Det har vært en markant økning i diagnosen ADHD og forskrivning av medikamentet Ritalin. Kritiske spørsmål blir ikke besvart.


Forsøk på kjøreferdigheter utføres ved hjelp av simulator

Pillepåvirkning og kjøreferdigheter

2013-02-11

Hvert år omkommer rundt 250 nordmenn i bilulykker, noe som koster storsamfunnet 25 milliarder kroner. Hvem er disse risikoførerne på veien? Er det noe signifikant som skiller dem fra meg og deg? Og kan noe gjøres for å hindre utviklingen?


Internasjonale størrelser som får kjennskap til dette reagerer.

Tilbaketrekking av støtte til medikamentfritt behandlingstilbud på Phoenix House får reaksjoner


2012-06-06

Om det meningsløse i at et av verdens rikeste land ikke tar seg råd til å støtte et medikamentfritt behandlingstilbud som Phoenix House. Denne reaksjonen kom som resultat av at Forbundet Mot Rusgift arbeider aktivt med å pleie kontakter med andre aktører, blant annet ved å delta på konferanser.


Trafikkfarlige legemidler

Hvor lenge etter inntak er virkestoffet i kroppen?

2012-02-10
Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget nå har innført "promillegrenser" også for flere legemidler.

Klinikk Motivasjon

Et lavterskeltilbud for opiatavhengige


2009-08-31

Klinikk Motivasjon ble høsten 2006 etablert i Oslo som et prosjekt, i regi av Rusmiddeletaten. Man ønsket å nå flere opiatavhengige med tilbud om substitusjonsbehandling uten omfattende søknadsprosedyrer og urinprøver. Nå foreligger en evaluering av forsøket.


Skal forhindre svart marked:

Subutex byttes ut med Suboxone i LAR-behandling

2007-04-17
Subutex (buprenorfin) som har vært brukt som substitusjonsmedikament for heroin, har også vært populært som rusgift på gata. Nå blir Subutex delvis byttet ut med Suboxone. Stoffbrukerne reagerer.