Hvem kan hjelpe

Andre voksne kan bety en forskjell

Om å måtte gjette seg til hva som er normalt

2014-04-16

Hjelpetelefon for barn og unge

116 111 er for barn og unge, også når det er problemer med foreldre som ruser seg


2013-06-29

Mange barn sliter med foreldres rusgiftbruk i ferien. Det er ikke barnas feil at de syns det blir teit, skremmende eller uutholdelig


Radioinnslag

Om sjølhjelp for pårørande

2013-06-05

Sønnens overdose på GHB ble et vendepunkt

En mor forteller


2013-03-24

Rusmiddeletaten, Oslo kommune:

Kjenner du noen unge du er bekymret for?

2004-11-17
Det er navnet på Rusmiddeletatens kampanje i ukene 47-49. Kampanjens overordnede mål er å redusere terskelen for å gripe tidlig inn overfor barn og unge i risikosonen for rusgiftproblem.

Barn og unges kontakttelefon


Trist, glad, ensom, nysgjerrig eller redd? Ring Barn og unges kontakttelefon på telefonnummer:
800 333 21

Rustelefonen

Du kan ringe Rustelefonen - Rusmiddeletaten i Oslos opplysningstelefon om rusgifter og rusgiftproblemer: tlf. 08 588. Rustelefonen blir betjent av Uteseksjonen i Oslo

LMS Støttetelefon for stoffmisbrukeres pårørende


2003-06-24
Tlf. 815 00 205
Du kan ringe anonmymt - de som sitter ved telefonen har taushetsplikt.

Hvem kan hjelpe

2003-06-24
Her er informasjon og pekere for å få hjelp i forbindelse med å bidra til et tryggere miljø for barn og unge med rusgiftbrukende foreldre.

Barn i faresonen


2000-10-17
Gjennom programmet Barn i faresonen, forsøker Blå Kors Norge å bidra til et tryggere miljø for barn og unge.

Wanda-senteret er blitt PAG-stiftelsen

2000-10-17