Buprenorfin - «medisin som kan gjøre dem friske og rusfrie?»

Av Eivind Jahren

Publisert 2003-01-10

Flere sentrale "dokumentar-" og debattprogrammer på NRK og TV2 den siste tida, er nærmest blitt brukt som virkemidler for å få Subutex i ordinær bruk også blant de som ikke er gamle nok i henhold til regelene for medikamentassistert behandling. Subutex er framstilt som et vidundermiddel, nesten uten alternativer. Det er imidlertid ingen ting som tyder på at medikamentet fortjener en slik status.
Rikets tilstand 16. oktober tok opp regelen om at Subutex ikke kan gis til narkomane under 25 år. Vi ble kjent med Michell på 21 år. Hennes høyeste ønske er å få Subutex. Siden hun ikke får det foreskrevet av lege, kjøper hun det på gata. «Michell vil ikke ruse seg» forteller kommentatoren i programmet. «To Subutex-tabletter kan gjøre henne frisk og rusfri.»

Dessuten får vi høre at stoffet «gjør det vanskelig å dø av overdose» og kan dermed redde livet til unge mennesker.

Filmen ender med at Michelle setter et skudd heroin fordi hun ikke fikk (tak i) Subutex.

Så enkelt kan narkotikasituasjonen i Norge framstilles på en presumptivt seriøs TV-kanal i 2002.


Livreddende medisin

På kanalens nettsider er storyen gjengitt på en noe moderert måte, men også der framstilles Subutex som «livreddende medisin» som unge folk ikke får fordi «Norge har et fundamentalistisk system», i følge lege Roger Gundesen.

Dette er tabloid-versjonen. Den likner til forveksling på historiene som gikk forut for og i den første tida med metadonforeskrivning. Forskjellen på stoffene er da heller ikke så voldsomt stor, men først og fremst handler det om troen på enkle løsninger, ønsket om å kunne vise at her finnes det faktisk en vei ut av helvetet som Staten nekter å la bruke.

Virkeligheten er selvsagt langt fra like enkel. Det er hevet over tvil at Subutex kan hjelpe en del mennesker inn i en ny situasjon der de både opplever større verdighet, er i stand til å leve et mer normalt liv og dessuten kan la seg motivere til å løse problemer som er knyttet til deres narkotika-avhengighet.

Men Subutex har flere sider. Det er slett ikke sant at dette er løsningen på overdoseproblematikken. Det er riktig nok ikke vanlig at en tar overdose av buprenorfin. Men i kombinasjon med eksempelvis benzodiasepiner, er det slett ikke uvanlig at buprenorfin forårsaker dødsfall blant narkotikabrukere.

Det er heller ikke sant at Subutex uten videre gjør folk rusfrie. Det er for så vidt et definisjonsspørsmål om det brukerne opplever etter å ha tatt Subutex i stedet for heroin er å betrakte som en rus. Men det er ingen tvil om at Subutex er et ettertraktet rusmiddel i stoffmiljøet. Da brukes det gjerne intravenøst. Og tablettene er lett løselige i vann og egner seg dermed godt for injeksjoner. Derfor må de som leverer dem ut passe på at pasientene har dem under tunga i fem minutter. Ellers havner tablettene lett på det illegale markedet.


Subutex er i seg selv avhengighetsskapende

Det litt vanskeligere spørsmålet handler om i hvilken grad det er hensiktsmessig ytterligere å bidra til en medikalisering av behandlingen av russkadde. Det blir lett et filosofisk spørsmål som handler om å gi skikkelig hjelp i et lengre tidsperspektiv eller pragmatisk å gjøre situasjonen litt bedre her og nå.