13-15-åringer:

Får alkohol av mor og far

Publisert 2005-03-17

Ett av syv barn mellom 13 og 15 år har fått alkohol av foreldrene det siste året. Det viser ny forskning.
#PIC#

Jo oftere de unge hadde fått alkohol hjemme, desto høyere var sannsynligheten for at foreldrene drakk tett, og for at de ble oppfattet som lite støttende og omsorgsfulle.Det er forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning som har lagt fram resultatene av en undersøkelse blant 5500 ungdommer over hele landet og er førsteforfatter av artikkelen "Foreldrelanging og ungdomsfyll" som nettopp er publisert.
- Tenåringene som svarer at de har fått alkohol mer enn fem ganger det siste året, skiller seg ut ved at de drikker mye selv. Også foreldrene som gir alkohol ofte, drikker tett selv og har i større grad problemer i omsorgs- og oppdragerrollen. Dessuten tilhører de oftere lavere sosiale lag, sier Pape.
Hun avliver dermed myten om at det bare skulle være fiffen som går inn for å lære ungdommene vinkultur.
Du kan lese en reportasje om dette i VG.

Du kan lese et sammendrag av artikkelen i Tidsskrift for ungdomsforskning.