Fakta om metadon

Metadon er et syntetisk fremstilt opioid. Lang virkningstid gjør det mulig å
oppnå jevn mengde i blodet med 1 dose i døgnet. Liten/ ingen rusvirkning
etter innstillingsfasen.


Blokkerer «opiatreseptorer» i hjernen, noe som gjør at suget («craving») etter ytterligere tilførsel av heroin avtar, og også medfører at heroin i normale doser gir lite ruseffekt. Det er allikevel fare for «overdose», dvs. dødsfall på grunn av undertrykt respirasjon. Ganske kraftige og langvarige abstinenser ved avvenning.

Her på FMRs temaside om medikamentassistert rehabilitering finner du informasjon, historikk, medisinsk- og sosialpolitisk forståelse, avisartikler og linker til mer informasjon om metadon og Subutex.