Må betale 200 kr for én antiruspille

Publisert 2002-12-22

En bydel i Bergen betaler 750 000 kroner i året for medisin til 20 eks-heroinister. Apotekene krever 200 kroner for hver eneste, lille tablettdose.
Vi ønsker å se på muligheten for å starte en utdelingsvirksomhet i kommunal regi. Det er en kjensgjerning at sosialtjenesten bruker for mye tid på å finne apoteker og leger som er villige til å samarbeide. Pengene kan sikkert brukes bedre, sier bydelssosialsjef Kristin Johansen til Bergensavisen.

Forbundet Mot Rusgift publiserte i 2001 hvor store utgiftene til metadon og subutex var, se artikkel i tidsskriftet Mot rusgift nr 67 her.
Mye kan tyde på at disse utgiftene er enda større nå.