Dansk rapport:

Metadon kan gi hjertestans

Publisert 2004-09-20

Metadon, som brukes til behandling af opiatavhengige, kan gi alvorlige hjerteforstyrrelser og i verste fall hjertestans. I flere europeiske land er det meldt om alvorlige tilfeller av bivirkninger og enkelte dødsfall, viser en undersøkelse foretatt av Lægemiddelstyrelsen i Danmark.
I Danmark kjenner man til ett dødsfall som direkte skyldes hjertestans på grunn av metadon, og fire andre tilfeller av alvorlige hjertebivirkninger.

- Men det kan sikkert være tale om langt flere dødsfall der man ikke har oppdaget at det dreide seg om en hjertebivirkning på grunn av metadon, sier sosialoverlege Peter Ege til Politiken.

I Danmark er omkring 5000 stoffavhengige under  metadonbehandling. Det tilsvarer 40 prosent af alle stoffavhengige i behandling.

Lægemiddelstyrelsen ble oppmerksom på problemet etter innrapportering av fem tilfeller ved Hvidovre Hospital.

Allerede sist sommer informerte hospitalet landets behandlingsinstitusjoner for stoffavhengige om risikoen.

Samtidig ble det besluttet å igangsette en europeisk undersøkelse..

Københavns Kommunes misbrugsbehandling har indledet et samarbeid med kardiologisk avdeling på Hvidovre Hospital, hvor alle stoffavhengige undersøkes.

Undersøgelsen skal vise, om noen er særlig disponert for å få hjerteforstyrrelser av metadon, og om det er en sammenheng mellem dosestørrelse og bivirkninger.