Rusreform II

Oslos metadontilbud i fare

Publisert 2003-11-07

Det er fare for at 700 tunge opiatavhengige får et mye dårligere tilbud når metadonklinikken i Oslo (MARIO) splittes i en statlig og en kommunal del ved nyttår.

Hittil har  MARIO vært et spleiselag mellom Oslo og staten. I år har de spyttet inn henholdsvis 17 og 21 millioner kroner. Pengene har havnet i samme pott.

 

 

Det blir det slutt på ved nyttår. Da overføres alle landets rusinstitusjoner fra fylkeskommunene til staten.

 

Men Oslos oppfatning er at MARIO aldri har vært en fylkeskommunal klinikk. Kommunen mener å ha betalt for institusjonens omsorgstjenester. Omsorg er, og skal fortsatt være, et kommunalt ansvar.

 

- Det betyr at MARIO blir delt i to. Staten finansierer spesialisthelsetjenestene, kommunen omsorgsoppgavene, sier Lilleba Fauske, direktør for rusmiddeletaten i Oslo kommune.

Leder i Stortingets Sosialkomité sier til Aftenposten at han vil ta opp saken med helseministeren, med sikte på å få overført hele Mario til staten. Men i så fall må staten spytte mer penger i kassa, noe den ifølge statsbudsjettet ikke har tenkt å gjøre.

Dermed begynner den diskusjonen som bl.a. Forbundet Mot Rusgift advarte mot når det gjaldt å splitte opp og overføre deler av den helhetlige og integrerte tiltakskjeden i Oslo til staten.

Du kan lese Aftenpostens dekning av saken her.