Økning i metadondødsfall:

Sønnen døde av metadon

Publisert 2005-02-20

For et halvt år siden døde sønnentil Laila Wenche Skogstad av metadonforgiftning. Hun oppfordrer til strengere utleveringspraksis for å stoppe livsfarlig handel med metadon.

Obduksjonsrapporten, som kom fire måneder senere, bekrefter morens mistanke om at dødsårsaken var metadonforgiftning alene.

- Han drakk øl og røykte litt hasj. Roar var ikke narkoman. Jeg unnskylder ikke at han tok metadon, men jeg er bitter over at stoffet ble tilbudt ham illegalt, sier Laila Wenche Skogstad.

Laila Wenche Skogstad har sterk mistanke om hvem som står bak salget til Roar og har tipset ansvarlige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Telemark, som organiserer metadonbehandlingen, om dette. Hun ønsker at brukere av metadon, som er mistenkt for tillitsbrudd, umiddelbart må miste retten til å få utlevert flere doser av gangen.

- For å unngå at metadon kommer ut på gata og i verste fall tar liv, bør alle doser med metadon inntas under tilsyn, mener Skogstad.

Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) viser at i årene etter innført metadonbehandling, har dødstallene økt for hvert år. I 1999 var antallet metadonrelaterte dødsfall 5. Året etter teller 13. I 2001 økte antallet til 25, mens i 2002 ble det funnet spor av metadon i hele 44 døde. I 2003 ble antallet redusert til 34. Den dramatiske økningen i antall metadonrelaterte dødsfall, førte til en oppfordring til primærlegene om å skjerpe inn på utleveringspraksisen. Statens institutt for folkehelsen håper at nedgangen i antall dødsfall i 2003, skyldes en innstramming. Dødstallene for 2004 vil vise om nedgangen fortsetter.

På landsbasis får 3003 stoffavhengige Norge metadonbehandling. Tall fra seksjon for kliniske rusmiddelproblemer ved Universitetet i Oslo, viser at hver pasient gjennomsnittlig inntar tre doser i uka uten tilsyn. På landsbasis betyr det at nørmere 10 000 doser er en potensiell salgsvare pø det illegale markedet hver uke.

Data fra Statens institutt for folkehelsen, divisjon rettstoksikologi, viser en tilnærmet lineær sammenheng mellom antall dødsfall med funn av metadon i prøver og salgskurven for omsetning av metadon.

- I hvilken grad metadonlekkasje er ørsak til dødsfall, er ikke forsket pø i Norge. En studie fra USA viser at av 1120 overdosedødsfall, var 143 metadonrelaterte. Elleve av disse døde av illegal metadon, så andelen var liten i denne studien, sier forsker Hege Kornør ved seksjon for kliniske rusmiddelproblemer ved Universitetet i Oslo.

Du kan lese hele reportasjen i Telemarksavisa. En grundigere rapport om dette kan du lese hos Folkehelseinstituttet.