Tidsskriftet Mot Rusgift nr 100: Ut av tåka

Om Mot Rusgift nr 4/2011

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

Cannabis – et narkotikapolitisk kjernespørsmål


2012-03-13
Det eksisterer mange myter om cannabis – hasj og marihuana. Mange er skapt av brukerne selv. De blir gjentatt så mange ganger at de nesten blir oppfattet som sanne. De mytene som legaliseringsbevegelsen kan ha fordel av, blir aktivt pushet av dem. I tidsskriftet Mot Rusgift forsøker vi hele tiden å bringe inn alternative perspektiver, som først og fremst tar utgangspunkt i folkehelsen og fellesskapets beste, også når det gjelder cannabis.

Vi ser deg

2012-03-13
– Typiske hasjkjøpere på Grünerløkka ser ikke seg selv som del av rusgiftproblematikken. De vil ikke bli assosierte til organisert kriminalitet og lukker øynene for at de bidrar til å gi kriminelle økt fotfeste, sier Anne Mikkelsen. På t-skjortene som Beboeraksjonen for Grünerløkka har på når de aksjonerer, står det «Vi ser deg».

Intervju

Dobbel påvirkning av hasj og alkohol


2012-03-13
Spørsmålet om hva som er farligst – alkohol eller cannabis – har kanskje mest teoretisk interesse. I praksis drikker fire av fem ungdommer alkohol samtidig som de røyker hasj.

Intervju

Hasj – venstresidens ukuelige rusgift?

2012-03-13
Symbolikken trigger: – Fortellingene om cannabis er like viktige for å forklare bruken som de fysiske virkningene av stoffet. Vi kan ikke trylle bort en kultur, sier Sveinung Sandberg og oppfordrer til å snakke mer avslappet om cannabis.

Innsikt

Skader ved bruk av cannabis


2012-03-14
Ved Forbundet Mot Rusgifts fagdag om cannabis i november deltok psykiater Jan Ramström. Han har mange års erfaring fra avhengighetsbehandling, og har også fulgt den internasjonale forskningen om cannabis nøye. I 2009 publiserte han en forskningsoversikt for det svenske folkehelseinstituttet.

Behandling av cannabis-avhengighet – hva og hvordan?

2012-03-14

På ett av sine arrangementer hadde FMR som tema: «Hasj og marihuana – over- eller undervurdert problem?». En av innlederne på seminaret, Thomas Lundqvist, hadde en dybdeforelesning om hvordan man kan bli kvitt sin cannabis­avhengighet, og hvor vanskelig dette kan være.


Ut av tåka – et kursopplegg for cannabisavhengige i Oslo


2012-03-14
På FMRs fagdag 2011 var temaet «Hasj og marihuana – over- eller undervurdert problem?». To av innlederne på seminaret var Malin Rørendal og Håvard Haugstvedt som begge jobber med prosjektet «Ut av tåka», i regi av Uteseksjonen i Oslo. Dette er et tilbud til cannabisavhengige ungdommer i Oslo kommune.

I Hasjavvenning Kristiansand slutter halvparten med hasj

2012-03-14
– Stavanger var først, men deretter var det oss her i Kristian­sand som kom i gang med kursene som de i Oslo kaller «Ut av tåka», forteller Anne-Randi Hanssen, koordinator, helsesøster og ildsjel i arbeidet mot hasj i Kristiansand kommune. Hun mener bredt kommunalt samarbeid, samt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, er veien til å lykkes med disse kursene. Rundt 200 personer har til i dag gjennomgått individuelle eller gruppebaserte hasj­avvenningskurs i Kristiansand.

Rapport fra to som kom «Ut av tåka»


2012-03-14
Vi har fått intervjue to ungdommer som har deltatt på Uteseksjonen i Oslos «Ut av tåka»-kurs, der målet er å komme seg ut av livet med cannabis. De to lever nå ett godt liv, uten cannabis som «tåkeleggende følgesvenn». De to ønsker å være anonyme. Et nytt liv krever vel egentlig det. Vi stilte dem begge de samme spørsmålene. Selv om det to synes så forskjellige som mennesker kan være, gir svarene deres en god pekepinn på at Uteseksjonen må ha truffet godt med dette kurset. De er begge menn. Den ene velger vi å kalle «Birger». Den andre kaller vi «Ole». Intervjuet av de to ble foretatt uavhengig av hverandre, selv om vi her slår dem sammen.

Filmanmeldelse

«Oslo 31. august» og alle andre dager

2012-03-14
For oss som passerer Oslo S, politioppbudet på Plata og går gjennom Skippergata dagstøtt, er ikke filmen «Oslo 31. august» noe enestående fenomen. Denne dagen – dette døgnet – kunne like gjerne vært 1. juni, 24. juli – eller 15. desember – for den saks skyld. Ja, alle dager opplever stoff­avhengige elendigheten og nederlaget i livet.

Sluttet selv:

Hilde ville ikke tilbake til hasjtåka


2012-03-14
Etter åtte år i daglig hasjrus orket Hilde Nicolaisen ikke mer uro og fysiske abstinenser og ville ut av livet med hasj. Hun fant en løsning på Internett, og med god støtte av venner og familie kom hun seg ut.

Språkrøkt på rusgiftfeltet

2012-03-14
«Hva er misbruk og avhengighet» – SIRUS-rapport nr. 4/2010