Behandling

Henvendelse til helseminister Bent Høie og Helsedirektør Bjørn Guldvog

Nedprioritering av rusbehandling p.g.a. korona er ikke formålstjenlig

2020-03-23
Overdose_250x167

Forbundet Mot Rusgift har i dag sendt en henvendelse til helseminister Høie og helsedirektør Guldvog, hvor man kritiserer den nedprioritering av rusbehandlng som helsemyndighetene nå foretar som følge av korona-situasjonen.


Nyheter


Her legger vi ut nyheter om behandling fra inn- og utland


Dette bør du vite om behandling

2016-06-02

Her finner du grunnlagsinformasjon om avhengighetsbehandling.


Tvang


Tvang kan graderes, f. eks i uttrykket "frivillig tvang" som forekommer i kriminalomsorgen, barnevernet og spesialisthelsetjenesten. Du finner artikler om dette her.


Legemiddelassistert rehabilitering - LAR

LAR kan ha rusgiftfrihet som mål, men vanligvis er målet begrensa til stabilisering med opiathermende legemidler. Her finner du artikler om LAR.


Behandlingsforskning


Her finner du artikler om forskningsresultater om effekt av ulike former for behandling.


Psykisk helse - dobbeltdiagnoser

Her finner du artikler om kombinasjonen rusgiftavhengighet og psykiske lidelser.


Heroinforskrivning


Heroinforskrivning har stabilisering som behandlingsmål. Her finner du artikler om dette.


Mål om rusgiftfrihet

2016-06-02

Behandling kan ha ulike formål. Her finner du artikler om rusgiftfrihet som mål.


Behandling


Vi har flere ulike temasider som tar for seg behandling. Se nedenfor.