Lover

Her legger vi ut pekere til de gjeldende lovene og reglene på rusgiftområdet. Dette gjelder den reviderte alkoholloven, som gjelder fra 1. januar 1998, og forskrifter til denne. Det gjelder videre lov om legemidler m.v. og §1 62 i straffeloven, den s.k. "Proffparagrafen". Videre har vi lagt peker til den norske narkotikalista. Det er også lagt peker til de internasjonale narkotikakonvensjonene. Vi ber om tips om ytterligere regelverk som bør legges ut for å gjøre listen over regelverk så komplett som mulig.

Lover og regler på rusgiftområdet:

Alkoholloven


Lover og regler på rusgiftområdet:

NarkotikalovgivningenLover og regler på rusgiftområdet:

Andre rusgiftrelevante lover


Lover og regler på rusgiftområdet:

RundskrivLover og regler på rusgiftområdet:

FNs narkotikakonvensjoner


Lover og regler på rusgiftområdet:

Europeisk narkotikalovgivningLover og regler på rusgiftområdet:

Offentlige dokumenter


Lover og regler på rusgiftområdet:

Noen rusgiftpolitiske retningslinjer for Oslo kommuneWHOs dokumenter og bakgrunn