87 - Temanummer: Russ

Om Mot Rusgift nr 2/2008

2008-09-23
CollageBli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder i Mot Rusgift nr 87

Russen snubler på målstreken


2008-09-20
I dette nummeret er russefeiringen tema. Ikke bare på grunn av russefylla, ikke bare fordi grunnlaget for storforbruk av alkohol for mange blir lagt i russetiden, ikke bare på grunn av trafikkulykker, skader og overgrep i samband med russefeiringen, ikke bare på grunn av at to-tre uker med intens feiring er helt ute av alle proporsjoner, men også fordi mange får sine skoleprestasjoner og framtidsmuligheter redusert av russefeiringen, slik den i dag utøves.

Aktiviteter gjennomført av FMR i forbindelse med russefeiring

2008-09-20
Forbundet Mot Rusgift startet i 2002 arbeidet med å snu russefeiringen fra fyll og fest til en tid med gode minner. Det har vært spennende år og interessant å oppleve hvordan både offentlige etater og private organisasjoner har stilt opp og vært med å bidra.

Fakta om russefeiring


2008-09-20
Russejenter

Russefeiring og prestasjoner hos Østlandsrussen 2005

2008-09-23
Forskningsinstituttet NIFU-STEP har gjennomført en undersøkelse omkring russefeiring til et utvalg ungdommer på Østlandet som var russ i 2005. Resultatene er publisert i en større artikkel, som vi gjengir deler av innholdet i.

Ikke ‘tryn’ på målstreken


2008-09-20
LærerUnder FMRs konferanse om russefeiring i 2008 ble filmen ”Ikke ’tryn’ på målstreken” vist. Filmen er laget som intervju med en lærer og tre tidligere russ om deres erfaring med russefeiring og eksamen.

Russen og rusgiftene

2008-09-20
På oppdrag av Forbundet Mot Rusgift har TNS-Gallup gjennomført en undersøkelse ved 77 videregående skoler over hele landet i tidsrommet februar-mars 2008. Til sammen 1177 avgangselever deltok i undersøkelsen, som antas å være tilnærmet representativ for russekullet 2008. Det vil her bli redegjort for russens vaner og holdninger til alkohol og narkotika, og noen sammenhenger mellom rusgiftbruk og holdninger til russefeiring vil bli beskrevet.

Hva russen ønsker seg


2008-09-20

Du trenger ingen unnskyldning

2008-09-21
Det er ikke bare russen som har et problem når noen byr deg et glass alkohol og du sier nei. FMR har laget en 30 sekunders filmsnutt for å synliggjøre denne utfordringen.

FMR sendte i 2006 denne viktige meldingen ut til russen


2008-09-21
ForsideHusk: Bøter er ikke bare å betale – de kan gi konsekvenser for resten av livet. Ikke alle er kjent med lovverket og hva det blir gitt bøter for. Enda flere mangler kjennskap til konsekvensene av bøter. Å bli bøtelagt betyr ikke bare å betale. Det betyr at du kommer i politiets rulleblad, hvor noen forseelser blir strøket etter fem år, andre står resten av livet.

Norsk Lektorlag:

Russefeiringen - en skolesak

2008-09-21
Gro PaulsenStyreleder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen holdt et innlegg på FMRs konferanse om russefeiring den 14. april. Her gjengir vi hennes innlegg i sin helhet.

Utdanningsforbundet:

Russetid og faglig kvalitet i vgs. Kun et spørsmål om organisering?


2008-09-21
Hugo Rode BerntsenPå FMRs konferanse om russefeiring den 7. april 2008 holdt Hugo Rode Berntsen et tankevekkende innlegg. Berntsen er sentralstyremedlem i Utdannings-forbundet. nestleder i seksjon videregående skole og leder av utdanningspolitisk utvalg.

Norsk skolelederforbund:

Russetid og eksamen Konkrete forslag til løsninger

2008-09-21
Jens NicolaisenPå konferansen ”Russefeiring – en skolesak eller ikke?” holdt Jens Nicolaisen, nestleder i Norsk Skolelederforbund, et innlegg hvor han pekte på konkrete forslag til løsninger på problemet utagerende russefeiring, eksamensprestasjoner og ønsket om en verdig avslutning på videregående skole.

Elevorganisasjonen:

Skolen - en sentral aktør i russefeiringen


2008-09-21
Håvard VederhusPåtroppende leder i Elevorganisasjonen, Håvard Vederhus, representerte det store antallet russ som også deltok på FMRs konferanse om russefeiring den 7. april. Vi gjengir nedenfor hans innlegg.

Sitat fra Aftenposten, søndag 10. august 2008:

Tusenvis tar opp igjen fag

2008-09-21
Bjørknes Privatskole er den største privatistskolen i landet. Hvert år benytter ca 2000 elever muligheten til å lese seg opp til ny eksamen ved den tradisjonsrike skolen. I tillegg er det mange tusen som går opp som privatist gjennom fylkeskommunens privatistkontor.

Skolesalg "big business" for russeleverandørene


2008-09-21
Russegjeng

Nestleder i KrFU, Hilde Ekeberg:

- Et offentlig ansvar å verne også dem som tar dårlige valg

2008-09-21
Hilde EkebergI paneldiskusjonen på FMRs konferanse om russefeiring den 7. april, deltok nestleder i KrFU, Hilde Ekeberg. Vi gjengir hennes innlegg her.

Skal vi flytte eksamen?


2008-09-21
Audun Kolsrud Herning

På Forbundet Mot Rusgifts konferanse om russefeiring, deltok flere politikere i et panel. KrFUs nestleder, Hilde Ekeberg har sendt oss manuset sitt, og dette gjengir vi i sin helhet (se egen artikkel). I tillegg har vi her referert eller sitert uttalelser fra andre politikere.


Konsum - Skade - Behandlingsbehov

Hasj før og nå: FMRs fagdag 2008

2008-09-21
MannHasj og marihuana er den mest utbredte ulovlige rusgiften i Norge – og i resten av den vestlige verden. FN klassifiserte allerede i 1961 hasj som et illegalt narkotisk stoff som medlemsstatene plikter å bekjempe bruken av. Men i noen land er hasjbruk langt på vei avkriminalisert. Bruken har i de fleste land et langt større omfang enn i Norge. I Norge er utbredt produksjon av hjemmeavlet hasj blitt avdekket det siste året. Er disse produktene farligere enn de som blir dyrket på friland?

Meninger om russefeiring


2008-09-21
RussejenteHer finner du uttalelser fra Aftenposten, en student, russ, politiet og vegdirektoratet om russefeiring.

Fyll til høyeste pris

2008-09-21
Ulf AndenæsFeiringen av russetiden er så preget av alkohol og har en slik form at det ikke passer for oss, mener flere 2. og 3. generasjons innvandrere. "Jeg var på Tryvann i fjor, og der så jeg hvordan russen oppførte seg etter å ha drukket alkohol", sier en av dem til vår avis. "Det var ikke noe godt syn".

Russetid mot sin hensikt


2008-09-21
René BrunsvikRussetiden skal markere slutten på den unges skolegang. Mye tyder på at den heller skaper en ny ungdomstid, som strekker seg langt inn i voksen alder.

- Griper ikke inn mot russefylla

2008-09-21
Endre SandvikDirektør Endre Sandvik på Legevakten i Oslo, sendte etter årets russefeiring brev til kunnskapsministeren (se brevet på slutten av artikkelen som PDF) hvor han ba om at eksamen ble flyttet til før 17. mai og at russefeiringen ville være en konsekvens av gjennomført 12 års utdanning. Svaret var skuffende. De flytter ikke eksamen til før 17. mai.

- Prisen for festen er for høy


2008-09-21
VeidingVi møter politimesteren for Asker og Bærum, Torodd Veiding, på hans kontor i Sandvika i slutten av juni. Tidligere samme dag har han vært med å holde et møte om russefeiringen i regionen. Til stede var ordførerne i Asker og Bærum, representanter fra ROK (Russens Organisasjonskomite), Biltilsynet, kommune-overlegene og stortingsrepresentant for Ap i Akershus, Marianne Aasen Agdestein.

- Der og da viktigere med russe-feiringen enn eksamen

2008-09-21
KarolineMot Rusgift har hatt kontakt med russ i etterkant av russefeiringen, for å høre hvilke erfaringer de har. En av dem sier: “Endel tar nok litt for lett på tentamener og eksamener når man står midt i russetida. Det kan bli vanskelig å prestere når man bruker så mye tid på russetreff og arrangementer. Der og da føles det viktigere enn å gjøre det godt på skolen.”

Sikrere og kortere russetid - feiring av vel overstått


2008-09-21
Knut T. ReinåsForbundet Mot Rusgift har i flere år drevet et eget prosjekt med sikte på å gjøre russefeiringen, sikrere, kortere og bidra til at russen kan feire vel overstått eksamen. Både skolens organisasjoner, Elevorganisasjonen og russen selv har ønsket å samarbeide om å gjøre russefeiringen bedre. Også politiet og Vegdirektoratet har bidratt. De eneste som har har nektet å bidra er Kunnskapsdepartementet.