Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Studenter og rusgifter

Studenter og rusgifter

Her vil du finne pekere til artikler om studenter og rusgiftspørsmål. Dette kan være artikler i studentaviser og i generelle tidsskrifter.

"Overdreven fyll"

Svar til en studentjournalist:

03.desember.2010
For et par måneder siden ble jeg kontaktet av en studentjournalist, som stilte meg noen spørsmål, bl.a. hva jeg betraktet som "overdreven fyll". Veldig lite av det jeg svarte på kom med i den endelige artikkelen. Derfor, til glede for alle som higer etter å høre om studenter og alkoholbruk, publisererer jeg svarene mine her.
Les mer...
Dorte Birkegaard Andersen

Danske studenter med alkoholfrie dager

06.desember.2006
For to år siden tok ledelsen på økonomistudiet en beslutning når det gjaldt alkoholpolitikk på rus-turene. Rus-tur er en tur som alle nystartede studenter blir invitert til når de starter på universitet. Som regel bor fem sammen i en hytte. Meningen er at de skal rystes sammen sosialt, men de får også litt kunnskap om hva studiet inneholder.
Les mer...

Helsestudenter ruser seg

Utdanningsinstitusjonene pålegges å si fra:

20.juni.2006
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell får stadig flere henvendelser om helsefagstudenter som ruser seg. Problemet er både illegale rusgifter og overforbruk av legemidler.Helsetilsynet går inn for at utdanningsinstitusjonene blir lovpålagt å varsle om rusgiftbruk blant helsestudenter.
Les mer...

Mye alkohol i studentpolitikken

NSU-undersøkelse

25.mai.2006
Alkoholkulturen kan være én av grunnene til at få studenter engasjerer seg i studentpolitikk, viser en ny undersøkelse. Alkoholkulturen i studentpolitikken kan være et hinder for rekruttering til politikken, spesielt for studentpolitikere med minoritetsbakgrunn.
Les mer...
Knut T. Reinås

Studentenes alkoholvaner

Pressekonferanse 24.8.2005

24.august.2005
Forbundsleder Knut Reinås i FMR presenterte resultatene fra en større landsomfattende undersøkelse om studentenes alkoholvaner kl 10.30 i Cafeteltet ved UiO i forbindelse med studentfestivalen.
Les mer...

Forebygging på universitetet?

Rus og avhengighet:

06.februar.2005
Forskning viser at strategier for å lære studenter "fornuftig alkoholbruk" ikke lykkes i å begrense fyll og rusgiftskader. Vi må istedet utvide det alkoholfrie miljøtilbudet blant studentene, hevder leder i FMR, Knut T. Reinås i dette intervjuet.
Les mer...