MotRusgift_0122_Forside-stor_400x566

Om Mot Rusgift nr 1/2022

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fr...
knut-lite

Leder: Alkoholkulturen

«Et problem med avholdsfolk er at de stort sett har rett. Det er en sammenheng mellom enkel tilgjengelighet og lave priser på alkohol og vold og sykdo...
0201_600x360

Hvilken rus vil du ha?

Det finnes både kjemiske og ikke-kjemiske rusmidler. Data-spill framkaller rus. Spilleautomater framkaller rus. Og alkohol framkaller rus. Men hva er ...
AdobeStock_60975247_1000x562

Kroppen har rus på lager

Vi er fra naturens side utstyrt med innebygde, rusframkallende stoffer, som frigjøres og blir virksomme ved visse aktiviteter og inntrykk. En følelse,...
AdobeStock_268325095_1000x667

Alkohol - trenger vi det?

I offentlig debatt om alkohol er ordbruk som drikke «for mye» en dominerende tankemåte. Alle skal altså drikke, men ingen må drikke «for mye». Alle te...
AdobeStock_164304767_1000x670

Innvandrerungdom og russefeiring

Flere studier har vist at innvandrerungdom, spesielt de med muslimsk bakgrunn, ikke drikker alkohol, eller de har et betydelig lavere alkoholforbruk e...
AdobeStock_86060274_600x400

Russen snubler på målstreken

Skal vi snakke om russen? Ikke bare på grunn av russefylla, ikke bare fordi grunnlaget for storforbruk av alkohol for mange blir lagt i russetiden, ik...
C9C77DB9-FE5C-486D-9C06-86A1723CF8D4_300x375

Alkohol og graviditet – en livsfarlig kombina...

– Alkohol er et av de giftigste stoffene for barnets hjerne vi kjenner til i svangerskapet, forteller Ann-Mari Brubakk ved St. Olavs hospital. Hun fik...
AdobeStock_71257209_500x749

«Passiv drikking» – skader som rammer andre

Beskrivelser av problemer av alkohol fokuserer ofte på helseprblemer hos alkoholbrukere. Disse problemene utgjør et betydelig folkehelseproblem. I rap...
heart-attack-g556b5d47d_640_600x400

Er ikke alkohol bra for hjertet?

World Heart Federation mener at oppfatningen om at små og moderate mengder alkohol er sunt for helsen vår, er en myte som de mener må avlives.
AdobeStock_118065083_1000x667

Narkotika eller alkohol?

Fmr har et eget narkotikapolitisk program. Her er det nevnt noen viktige grunner til også å bekymre seg om narkotikapolitikken.
AdobeStock_66763855_1000x667

Cannabis kommer i tillegg til alkohol, ikke i...

Enkelte har hevdet at økt cannabisbruk vil kunne ha positiv effekt på befolkningens helse. Premissene for dette resonnementet er at cannabis er mindre...
AdobeStock_369736576_1000x637

Dobbel påvirkning av hasj og alkohol

Spørsmålet om hva som er farligst – alkohol eller cannabis – har kanskje mest teoretisk interesse. I praksis drikker fire av fem ungdommer alkohol sam...
AdobeStock_263412708_1000x667

Legaliseringsbevegelsen og deres tilhengere

Forfatteren har gjort seg noen tanker om hvordan legaliseringsbevegelsen i Norge arbeider, hvilke mål de har og hva de har oppnådd så langt. Hva er fo...
dodsfall-2010-2021

Nedgang i overdosedødsfall i 2021

I 2021 var det 241 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdosedødsfall. Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge, viser Dødsårsaksregist...
AdobeStock_478021137_1000x563

Negative helseeffekter av cannabis-bruk

I EMCDDAs årsrapporter «narkotikasituasjonen i europa» gjennomgås situasjonen når det gjelder cannabis. I den sammenhengen har man også oppsummert en ...
9788282822268_1

Bakfylla gjennom ølbrilller

Alexander H. Sandtorv er kjemiker og førsteamanuensis ved UiO. Nå har han skrevet bok hvor formålet er å avsløre mytene om bakfylla.