Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 117 - Rusa eller rusfri? - Hva velger du?

MotRusgift_0122_Forside-stor_400x566

Om Mot Rusgift nr 1/2022

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-lite

Leder: Alkoholkulturen

«Et problem med avholdsfolk er at de stort sett har rett. Det er en sammenheng mellom enkel tilgjengelighet og lave priser på alkohol og vold og sykdom. Når Norge har mindre alkoholskader og lavere kriminalitet enn mange sammenlignbare land, så er en av årsakene at spriten er dyr og den selges via Vinmonopolet». Dette skriver kommentatoren, Kjetil Wiedsvang i Dagens Næringsl...

Les mer...
0201_600x360

Hvilken rus vil du ha?

Det finnes både kjemiske og ikke-kjemiske rusmidler. Data-spill framkaller rus. Spilleautomater framkaller rus. Og alkohol framkaller rus. Men hva er rus egentlig? Og er mennesket født med et grunnleggende rusbehov?

Les mer...
AdobeStock_60975247_1000x562

Kroppen har rus på lager

Vi er fra naturens side utstyrt med innebygde, rusframkallende stoffer, som frigjøres og blir virksomme ved visse aktiviteter og inntrykk. En følelse, enten det er en forelskelse, en seiersfølelse en spenning eller en religiøs ekstase, har sammenheng med kjemiske aktiviteter i hjernen, og spesielt i hjernens lystsenter.

Les mer...
AdobeStock_268325095_1000x667

Alkohol - trenger vi det?

I offentlig debatt om alkohol er ordbruk som drikke «for mye» en dominerende tankemåte. Alle skal altså drikke, men ingen må drikke «for mye». Alle tenker på seg selv som måteholdne alkoholbrukere. 

Les mer...
AdobeStock_164304767_1000x670

Innvandrerungdom og russefeiring

Flere studier har vist at innvandrerungdom, spesielt de med muslimsk bakgrunn, ikke drikker alkohol, eller de har et betydelig lavere alkoholforbruk enn jevnaldrende, etnisk norske ungdommer. 

Les mer...
AdobeStock_86060274_600x400

Russen snubler på målstreken

Skal vi snakke om russen? Ikke bare på grunn av russefylla, ikke bare fordi grunnlaget for storforbruk av alkohol for mange blir lagt i russetiden, ikke bare på grunn av trafikkulykker, skader og overgrep i samband med russefeiringen, ikke bare fordi rulling med busser både skaper ekskludering og utenforskap.


Les mer...
C9C77DB9-FE5C-486D-9C06-86A1723CF8D4_300x375

Alkohol og graviditet – en livsfarlig kombinasjon

– Alkohol er et av de giftigste stoffene for barnets hjerne vi kjenner til i svangerskapet, forteller Ann-Mari Brubakk ved St. Olavs hospital. Hun fikk i 2005 ansvaret for å lede en gruppe som skulle vurdere skadeomfang og forebygging av alkoholskader i svangerskapet.

Les mer...
AdobeStock_71257209_500x749

«Passiv drikking» – skader som rammer andre

Beskrivelser av problemer av alkohol fokuserer ofte på helseprblemer hos alkoholbrukere. Disse problemene utgjør et betydelig folkehelseproblem. I rapporten Alkohol i Europa[ 1], publisert i 2006 av EU Public Health Program og Institute of Alcohol Studies, ble antallet årlige dødsfall relatert til alkohol i EU anslått til 166 000.

Les mer...