Advarsel mot avsporing fra det som teller

Oppfølgingen er det avgjørende, også ved heroinutdeling

2014-03-12

Første mai-tale:

Merkelig å etterlyse debatt om heroinutdeling


2012-05-01

I sin 1. mai-tale satte FMRs forbundsleder, Knut T. Reinås spørsmålstegn ved at helseminister Strøm-Erichsen ønsker debatt om heroinforskrivning, etter at vi har hatt en treårig debatt, en konsensuskonferanse om heroinforskrivning, og etter at et panel, nedsatt av Norges Forskningsråd, har konkludert med at heroinforskrivning ikke er aktuelt i Norge nå.


Heroindebatt:

Hvis heroin er svaret - hvilket problem skal det løse?

2008-12-09

- I lys av den siste tids debatt finner vi at det er viktig å komme med et innspill i debatten rundt herointildeling, skriver Vidar Hårvik, daglig leder av MARBORG (Medikament-Assistert Rehabiliterings Bruker-Organisasjon).


FMR reagerer på Hanssens utspill:

Heroinutdeling - hva nå - hva vet vi?


2008-12-01

Av Knut T. Reinås, magister i sosiologi, leder i Forbundet Mot Rusgift. Venstres programkomite har foreslått å gå inn for heroinutdeling til stoffavhengige. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen sier han nå vil vurdere dette. Faginstanser i Norge går ikke inn for det. Men tilhengerne av narkotikalegalisering jubler. Er dette nok et forsøk fra politikerhold på en lettvint løsning på stoffproblemet, en løsning som ikke skal koste for mye?