Mot Rusgift nr. 68 - juni 2001

Et internasjonalt problem

Om Mot Rusgift nr. 68

2003-04-17

Leder: Et internasjonalt problem


2001-06-15
Rusgiftene er av karakter et internasjonalt problem. Det er sannsynligvis bare våpenproduksjon som overgår trafikken med lovlige og ulovlige rusgifter som internasjonal handelsvare.

Goldtooth for egne valg

2001-06-15
Bangalore i Sør-India er hovedstad for Indias blomstrende dataindustri. Det er her dataingeniørene tjener store penger, men på gata sniffer titusenvis av gatebarn seg til sløvhet på korrekturlakk.

Alkohol har tvetydig utviklingseffekt


2001-06-15
Det har vært vanlig å anta at alkoholens negative helseeffekt har vært balansert med en positiv økonomisk virkning. Etablering av f.eks. bryggerier i u-land har vært forventet å bidra positivt til velstandsutviklingen. Men realitetene er slett ikke så enkle. I et supplementsbind til det anerkjente britiske tidsskriftet Addiction om tilgjengelighet, finner vi to artikler som tar for seg alkoholomsetningens betydning i den tredje verden og Øst-Europa. Den ene handler om alkoholens bistand til de økonomiske utviklingsprosessene. Den andre tar for seg hvilken alkohol-tilgjengelighetens rolle har hatt i de omveltningene som har preget de tidligere østblokklandene, nå omtalt som Sentral- og Øst-Europa. Eivind Jahren er journalist og pedagog med rusgifter som spesialområde. Han har sett nærmere på artiklene.

Alkoholens rolle i Nepal

2001-06-15
I likhet med alle andre steder i verden er bruk av alkohol i Nepal et gammelt og årelangt fenomen. Mange sosiale, kulturelle og religiøse faktorer er å finne bak den framtredende rollen som alkohol inntar.

Utviklingsplanen og kampen mot narkotika: Statlige tiltak og strategier i Senegal


2001-06-15
Ibrahima Thioub er en av FORUTs to internasjonale koordinatorer for prosjektet Lokal aksjon mot alkohol og narkotika. Han er basert i Dakar der han også holder et professorat i historie ved Dakar Universitet. Thioub har arbeidet for FORUT i fem år og for den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen, ILO, i to år. Som lokal kontaktperson for ”Lokal aksjon” har Thioub ledet arbeidet med en ungdomsundersøkelse om alkohol og narkotika i videregående skoler i 1999, i regi av SINTEF Unimed. Thioub er spesialist på sosialhistorie fra Vest-Afrika og har vært med å utgi både bøker og artikler om fengslenes, rusgiftenes og kriminalitetens historie i det Senegalesiske samfunnet.

FORUT 20 år

2001-06-15
FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, er en mellomstor norsk bistandsorganisasjon med basis i de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og IOGTs Juniorforbund. Gjennom utviklingssamarbeid, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring ønsker FORUT å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for grunnleggende menneskerettigheter.

Hapugastenna Tea Estate, Sri Lanka: Vellykket forebygging av rusgiftproblemer i en srilankisk teplantasje


2001-06-15
Ms Mala Salgado er Program officer ved Research and Evaluation Division, ADIC Sri Lanka og rapporterer fra et prosjekt for å forebygge rusproblematikk i en teplantasje i Sri Lanka. Plantasjesektoren er en særegen sektor med store rusproblemer. Artikkelen er basert på rapporten: Prevention of Alcohol Related Violence – A Success Story, Alcohol and Drug Information Centre, Colombo, 2000, oversatt og bearbeidet av Øystein Bakke.

Krig i narkorus - rusgifter som katalysator for Sierra Leones borgerkrig

2001-06-15
Sierra Leone er blitt et land som er gjennomsyret av farlige rusgifter. Disse rusgiftene er med på å styrke voldskulturen i det krigsherjede landet. Tøylesløs og uhemmet bruk av rusgifter har ført med seg vold og ødeleggelse av liv og eiendom.

Alkohol – et utviklingshinder?


2001-06-15
Alkoholforbruket i Afrika, Asia og Latin Amerika stiger. Alkoholprodusentene satser på nye markeder og WHO er bekymret over økningen i alkoholforbruket i u-landene. Øystein Bakke er en av to internasjonale koordinatorer for FORUTs prosjekt «Lokal aksjon mot alkohol og narkotika». Han er cand. polit med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har arbeidet i FORUT med informasjonsvirksomhet og som assisterende stedlig representant i Sri Lanka. Øystein har også arbeidet som journalist.

Rusgiftbruk blant unge i Afrika

2001-06-15
Fra mange hold er det i de seinere årene uttrykt bekymringer for de negative virkningene av alkohol og narkotikabruk i landene i Sør. Disse bekymringene bygger imidlertid i liten grad på vitenskapelig basert kunnskap om situasjonen. I denne artikkelen diskuterer forskningssjef Arne H. Eide temaet med særlig henvisning til forholdene i Afrika og til en nylig gjennomført undersøkelse blant unge mennesker i Senegal. Arne H. Eide er forskningssjef ved NIS helse og rehabiliterngsavdelingen ved SINTEF-Unimed. Han har tidligere arbeidet for ILO (International Labour Organisation) med rusgiftrelaterte spørsmål i Zimbabwe. Han har studert alkohol- og narkotikaspørsmål både i Zimbabwe og i Senegal og har publisert flere artikler om ungdom og rusgifter i Afrika. Eides doktorgradsavhandling dreide seg om undom, rusgiftbruk og kulturell endring i Zimbabwe. Denne artikkelen er en oversatt og noe omarbeidet versjon av en artikkel i The Globe no. 4/99.