Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
FMRs fagdag 2010 den 12. november

Sannheter og myter om avhengighet, stoffbrukere og sosial tilhørighet

Publisert 2010-08-16

FMR arrangerte årets fagdag i Oslo fredag den 12. november.
Tema: ”Sannheter og myter om avhengighet, stoffbrukere og sosial tilhørighet”

I kjølvannet av Stoltenbergutvalget, Samhandlingsreformen og krisen innenfor avhengighetsbehandling, tar vi opp spørsmålet om hva narkotikaavhengighet egentlig er. Er det et symptom, en sykdom, eller en rolle? Er manglende tilknytning og sosial tilhørighet årsaken eller virkningen eller begge deler? Er mentaliseringsbasert terapi den nye løsningen? Hva betyr det for behandlingen av avhengighetsproblemer at narkotika er forbudt og straffbart? Snart er 6000 pasienter på LAR. Er livslang vedlikeholdsbehandling et spørsmål om overlevelse eller verdighet?  Her kan du se ett av avisoppslagene om fagdagen.

Last ned programmet her - PDF

Forbundet Mot Rusgift - FMR er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot folk flest, studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler, behandlere, forskere, administratorer og forebyggere . FMR sier ja til de rusopplevelsene som forårsakes av ikke-kjemiske sansestimuli. FMR sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller.

Medlemskap i Forbundet Mot Rusgift koster kr. 100,- pr. år. I tillegg til redusert deltakeravgift på våre arrangementer, får du tilsendt fire nummer av tidsskriftet Mot Rusgift, som er en av våre medlemsfordeler.

Hvordan blir du medlem/sympatisør? Ved å klikke på "

Du kan også sende en epost til  post@fmr.no