Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Russ

Russeluer Her finner du informasjon om russ og rusgifter. Les om FMRs russepresidenttreff sammen med andre samarbeidspartnere, og om russeundersøkelsen. Du finner også pekere til interne og eksterne artikler om russefeiring og rusgift.

 

Nå kan russefylla dempes - en gledens dag for Forbundet Mot Rusgift

V.g.skole-eksamen før 17. mai?

23.november.2011
Kunnskapsdepartementet sendte den 2. november forslag til endringer i opplæringsloven ut på høring, hvor én av modellene er å forkorte skoleåret for videregående skole slik at skriftlig eksamen kan legges før 17. mai. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-endringer-i-opplari.html?id=661960
Les mer...

Vil eksamen i videregående skole bli flyttet

Spørsmål i Stortinget:

19.februar.2009
Dagrun Eriksen (Kr.) stilte den 11.02.09 spørsmål til Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, om han ville endre tidspunkter for avgangseksamen i v.g.skole. Solhjell svarte i Stortinget den 18.02.
Les mer...

Russen vil ha eksamen før 17. mai

Massivt press på Kunnskapsdepartementet -

19.februar.2009
Forbundet Mot Rugift, Norsk Lektorlag og Legevakten i Oslo har samlet sendt inn en henvendelse til Kunnskapsministeren om flytting av russefeiringen til etter eksamen. Nå har de fått god drahjelp av elever, foreldre og russen selv.
Les mer...
Russejente

Russefeiring - En skolesak eller ikke?

14.april.2008
Konferansen ” Russefeiring - En skolesak eller ikke?” gikk av stabelen 7.4.2008 med 70 deltakere, hovedsakelig ansatte i skolen, i lærerorganisasjonene og naturligvis mange representanter for russen selv, fra mange steder i landet.
Les mer...
Politi

Langt færre russeanmeldelser

Forbundet Mot Rusgift:

15.mai.2006
Forbundet Mot Rusgifts holdningskampanje med mål om å skape en bedre russefeiring gir resultater. En rundspørring til 26 politidstrikter viser at et stort flertall har hatt langt færre anmeldelser enn de foregående år. Ingen av de 26 politidistriktene melder om at russen har hatt en verre oppførsel enn tidligere.
Les mer...

Russen drikker mindre

FMR:

08.mai.2006
Forbundet Mot Rusgift har i en periode drevet et prosjekt med sikte på å forbedre russefeiringen og bekjempe den farlige fylla . Det begynner nå å gi resultater.
Les mer...

Extra-penger til russeprosjekt

Innlegg i Dagsavisen:

20.mai.2005
13. mai hadde Dagsavisen som hovedoppslag: «Skandaleruss hyrer PR-byrå». Dette stemmer ikke. Russen har ikke engasjert noe PR-byrå i denne saken.
Les mer...