MR-collage-112-lite

Om Mot Rusgift nr 1/2018

Last ned som PDF. Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,...
knut-lite

På villspor

Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget  la i sin innstilling til statsbudsjettet for 2018 inn bl.a. følgende merknader:  
12_03

Er ”avkriminalisering” av besittelse og bruk ...

Det var ikke mye internasjonal jubel på forhånd, og for utenforstående kom det som en overraskelse da det ble annonsert i internasjonale medier i dese...
Bildet: Styrkene vendte hjem fra koloniene, og den såkalte nellikrevolusjonen oppsto i 1974

Narkotikasituasjonen i Portugal – og den nors...

I denne redigerte samtalen med professor Helge Waal ser vi på narkotikasituasjonen i Portugal. Waal har vært i Portugal mange ganger og har drevet sam...
AdobeStock_93531711

– Minimumsstraffen for gatesalget altfor lav

Selv om det har vært en stor nedgang i kriminalitet de siste årene, kan mye tyde på at enkelte kriminelle ungdomsmiljø i Oslo har hardnet. – Jeg har i...
AdobeStock_66573500

Cannabis og den unge hjernen. Hvorfor er det ...

Hjernen er i utvikling fram til omtrent 25-årsalderen. Mange endringer i hjernens struktur og funksjon skjer i tenårene. I samme livsfase debuterer de...
AdobeStock_174229965

Kan Cannabisbruk forårsake psykoselidelser?

Schizoaffektiv lidelse er en blandingsform av schizofreni og bipolar lidelse. Det er en aktiv diskusjon om det dreier seg om flere separate lidelser e...
AdobeStock_13775227

Bruk av cannabis og helseskader

En studie fra USA viser at folk opplever at cannabis er mindre farlig enn de mente før [1]. Og kanskje ble cannabis sine farer oversolgt tidligere. De...
AdobeStock_159078814

Hvor lenge kan hasjbruk påvirke kjøring?

Det er godt dokumentert at rusgiftpåvirket kjøring medfører økt risko for trafikkulykker. Ulike rusgifter påvirker kjøreegenskapene forskjelli...
E_2017_AR_ebook

FNs narkotikakontrollorgan advarer mot legali...

FNs narkotikakontrollorgan, INCB ber internasjonale myndigheter om å sørge for at marihuana fortsatt forblir ulovlig.
AdobeStock_76578502

Medisinsk cannabis

Hvilke medisinske egenskaper har cannabis? Hva er virkningen av at flere stater har godkjent marihuana som medisin? Debatten har pågått i fler...