Arrangementer

Her vil du finne informasjon om arrangementer og konferanser som FMR arrangerer eller er med på. Hvis du vil holde deg oppdatert om FMRs arrangementer kan du abonnere på RSS strømmen for arrangementene våre.

FMRs fagdag 11. november 2022

Nye tendenser i narkotikapolitikken

2022-10-11

Undersøkelser over flere år viser at studentenes bruk av narkotika har økt over tid. Det samme gjelder for ungdom i skolealder. Dette kan slå ut bl. a. på studieprestasjoner og psykisk helse.

Er overdosesituasjonen i Norge unik, dersom vi sammenligner med andre land?

Burde vi lære mer fra erfaringene i land som har legalisert, eller vurderer å legalisere cannabis,  som f.eks. delstater i USA eller Canada? Og hva med vurderingene i enkelte land i Europa, som f.eks. Tyskland?


FMR ARRANGERER ÅPENT MØTE PÅ LITTERATURHUSET I OSLO

VERDENS OVERDOSEDAG 31. AUGUST KL. 12.00-14.00


2022-08-23

31. august er verdensdagen for markering av arbeidet mot overdoser. Forbundet Mot Rusgift arrangerer dette møtet for å vise hvordan vi kan forebygge overdoser, og hvordan overdoseutviklingen i Norge og internasjonalt er. Vi har tre eksperter som orienterer om forskjellige sider av overdoseproblematikken. Lenke til streamingen finner du her: https://youtu.be/iTTVobcSdtU


Spennende foredrag med to forskere:

Cannabis og utviklingstrekk blant ungdom

2022-08-10

Spennende foredrag med to forskere:
Hjerneforsker, Svend Davanger, Uio og psykologspesialist Ove Heradstveit, Norce
Tirsdag den 16. august kl. 17.00-18.30
Sted: Impact Hub Agder, Arendal, Torvgaten 7

 


«Rusreform i støpeskjeen – en politisk samtale om mulighetene i en ny rusreform»


2022-08-10

Spennende møte under Arendalsuka. 

Mandag den 15. august kl. 18.30 - 19.30
Sted: Frivillighetsteltet, Arendalsuka
"Rusreform i støpeskjeen - en politisk samtale om mulighetene i en ny rusreform"
Politikere fra justiskomiteen, helse- og omsorgskomiteen og Helsedepartementet.

 


Onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Georg Sverdrups Hus, Blindern

Cannabis, hjernen og psykiske lidelser

2022-04-04

Onsdag arrangerer FMR åpent møte på Blindern om Cannabis, hjernen og psykiske lidelser

Svend Davanger, professor ved UiO, hjerneforsker: Cannabis og hjernen

Knut Boe Kielland, lege/faglig rådgiver ved ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse): Cannabis og psykiske lidelser.

Litteraturhuset i Oslo den 16. mars 2022 kl. 18.00-20.00 +webinar

Kriminalomsorgen og de rusavhengige


2022-03-10

Hva skjer med de rusavhengige innenfor kriminalomsorgen? Hva skjer med de rusavhengige som sitter i varetekt?
Hva gjør rusmestringsenhetene i fengslene? Hva er muligheten for å få sone i behandlingsinstitusjon? Hva skjer dersom du blir opptatt i Narkotikaprogram med domstolskontroll? Er det noen mulighet til å få avsone bøtestraff som samfunnsstraff?

 


Litteraturhuset i Oslo den 26. januar 2022 kl. 17.00-19.00 +webinar

Cannabis og langtidsvirkning, og risiko for psykose

2022-01-21

Hva er langtidsvirkningen av cannabisbruk, og hva er risikoen for psykoser?
Jørg Mørland, Professor i farmakologi ved Institutt for klinisk medisin ved UiO innleder om hvor lenge har vi THC i hjernen, og hva betyr det?
Jørgen Bramness, Seniorforsker ved FHI snakket om cannabis og psykose, gamle myter og ny evidens  


17. november kl. 18.00-19.30 Møterommet på Samfunnet, NMBU

Cannabis og hjernen


2021-11-15

Foredrag om effekter av cannabis på hjernen


Foredrag om effekter av cannabis på hjernen

Cannabis og hjernen

2021-11-03

Sven Davanger (prof.)

Onsdag den 10.11. kl. 14.00-15.00
EILERT SUNDTS HUS HUS A-BLOKKA: AUDITORIUM 5


Oslo 12. november 2021

FMRs fagdag


2021-10-01

Hvem rammes av rusmidler? Se program og meld deg på her!


FMRs fagdag 12. november 2021

Hvem rammes av rusmidler?

På denne fagdagen utfordret vi politikere, skolefolk, helsepersonell, psykisk helsevern og TSB, barnevern og sosiale tjenester i kommunene, og folk fra frivillige og ideelle organisasjoner til å tenke igjennom hva det er som legger grunnlaget for rusmiddelbruk og russkader hos ungdom og voksne.


Kristiansand 7. september

Partidebatt om ruspolitikk


2021-09-05

VI SPØR PARTIENE OM DERES PROGRAM OM RUSPOLITIKK. DET BLIR EN DEBATT MELLOM DELTAKENDE PARTIER, OG VI VIL SPESIELT LA DEM KJEMPE OM AVKRIMINALISERING AV NARKOTIKA, OM RUSREFORMEN, OM TAX-FREE OG EN REKKE ANDRE RUSMIDDELPOLITISKE STRIDSTEMAER.


Bergen 2. september

Partidebatt om ruspolitikk

2021-08-31

Vi spør partiene om deres program om ruspolitikk. Det blir en debatt mellom deltakende partier, og vi vil spesielt la dem kjempe om avkriminalisering av narkotika, om rusreformen, om tax-free og en rekke andre rusmiddelpolitiske stridstemaer.


Møte på Litteraturhuset i Oslo kl. 12.00-14.00

Overdosedagen 31. august


2021-08-13
Stearinlys

FMR ARRANGERTE ÅPENT MØTE PÅ LITTERATURHUSET I OSLO KL. 12.00-14.00.


Oslo 24. august 2021:

Partidebatt om ruspolitikk

2021-08-13

Litteraturhuset i Oslo den 24. august kl. 18.00:

Vi spurte partiene om deres program om ruspolitikk. Det ble en debatt mellom deltakende partier, og vi lot dem spesielt lkjempe om avkriminalisering av narkotika, rusreformen, taxfree og en rekke andre rusmiddelpolitiske spørsmål.


Arendalsuka onsdag 18.08. 2021 Kl. 18.00:

Cannabis' virkning på hjernen og samfunnet


2021-08-12

Forbundet Mot Rusgift arrangerer åpent møte på Tyrili Arena i Arendal onsdag den 18. august kl. 18.00.


Arendalsuka Mandag 16.08. 2021 Kl. 18.00:

Narkotika og gjengkriminalitet

2021-08-12

FMR arrangerer offentlig møte om narkotika og gjengkriminalitet

Sted: Tyrili arena (på toppen av bakken)


Webinar den 22. juni kl. 18.00-20.00

Narkotikasituasjonen i Afghanistan, Colombia og Mexico


2021-06-09

I anledning FNs internasjonale dag mot narkotika den 2. juni, arrangerte Forbundet Mot Rusgift webinar om narkotikasituasjonen i de landene som produserer kokain, opium og cannabis, og hvor store kriminelle organisasjoner og nettverk står for produksjon, transport og distribusjon til markedene i resten av verden. Hvordan påvirker etterspørselen i Vesten situasjonen i produsent- og transittlandene? Nedenfor ser du hvilke innlederre som bidra. Vi legger ved et opptak av webinaret nedenfor.


Webinar onsdag den 19. mai kl. 18.00-20.00

Taxfree og grensehandel før og etter koronaen?

2021-05-14

Taxfree på flyplasser og ferjer og svenskehandel har gått ned til nesten null de siste månedene. Omsetningen på Vinmonopolet og i dagligvarehandelen i grensestrøkene har gått betydelig opp. Burde vi benytte sjansen til å foreta endringer som kan redusere grensehandelen og skal vi skrote taxfree-ordningen?


Webinar:

Arbeiderbevegelsen og alkoholen


2021-04-25

Det blir ingen vanlig feiring av 1. mai i år, men FMR vil markere dagen med et webinar om arbeiderbevegelsens forhold til avhold og motstand mot alkohol i tidligere tider og i dag. De historiske røttene i arbeiderbevegelsen kan kanskje også si noe om holdningene i dagens rusreformdebatt.


Webinar onsdag den 24. mars 2021 kl. 18.00-20.00

Narkotikaforebygging – Hvordan gjør vi det?

2021-03-19

Uansett hvordan det går med rusreformen, så må forebyggingsarbeidet trappes opp.
Forbundet Mot Rusgift, i samarbeid med Foreldreoppropet mot narkotika har derfor invitert to forebyggere med ulikt perspektiv og ståsted for å si noe om forebygging.


Webinar den 3. mars kl. 18.00-20.00

Legemiddelindustri – overdosedødelighet og forebygging.


2021-02-26

FMR arrangerte webinar om Legemiddelindustri - overdosedødelighet og forebygging den 3. mars 2021. Se opptak nederst i artikkelen.


Onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.00

Narkotika og gjengkriminalitet

2021-02-12

Webinar onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.00 om narkotika og gjengkriminalitet..


Stor interesse hos lokalpolitikere

Webinar om narkotikapolitikk


2020-11-20

Politikere og helsefolk fra kommuner fra hele landet var deltakere på Forbundet Mot Rusgifts webinar om narkotikapolitikk.


Fagdag 6. november

Barns og unges situasjon etter rusreformen

2020-09-23

Et regjeringsnedsatt utvalg, Rusreformutvalget, la i desember 2019 fram et forslag til en ny organisering av rustiltakene når det gjelder kommunenes og politiets rolle. Spesielt har det vært debattert rundt utvalgets forslag om avkriminalisering av innehav og bruk av narkotika i mindre mengder. En viktig del av debatten er også barnas situasjon fra et forebyggings- og hjelpeperspektiv. Et eget kapittel i Rusreformutvalgets innstilling gjelder våre internasjonale forpliktelser i relasjon til FNs barnekonvensjon og FNs tre narkotikakonvensjoner.  Barnas situasjon etter en rusreform ble grundig belyst i denne konferansen.

 


31. august: Verdens overdosedag

OVERDOSEMARKERING 2020


2020-08-13
Overdose_250x167

FMR ARRANGERER Åpent MØTE På Litteraturhuset I OSLO KL. 18.00-20.00.


Volda Torsdag 12. mars kl. 19–21.

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

2020-03-04
Ungdommer som ikke bruker hasj

Molde den 11. mars kl. 17.00

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?


2020-03-04
Dophue_300x408

27. mars 2020, kl 0900-1530

Ungdomskonferanse: Barn og ungdom trenger beskyttelse mot narkotika Hva kan rusreformen bidra med?

2020-03-02

KONFERANSEN UTSATT PÅ GRUNN AV CORONA

27. mars: Ungdomskonferanse: Barn og ungdom trenger beskyttelse mot narkotika - Hva kan rusreformen bidra med?


people-4050698_1920