Arrangementer

Her vil du finne informasjon om arrangementer og konferanser som FMR arrangerer eller er med på. Hvis du vil holde deg oppdatert om FMRs arrangementer kan du abonnere på RSS strømmen for arrangementene våre.

17. november kl. 18.00-19.30 Møterommet på Samfunnet, NMBU

Cannabis og hjernen

2021-11-15

Foredrag om effekter av cannabis på hjernen


Foredrag om effekter av cannabis på hjernen

Cannabis og hjernen


2021-11-03

Sven Davanger (prof.)

Onsdag den 10.11. kl. 14.00-15.00
EILERT SUNDTS HUS HUS A-BLOKKA: AUDITORIUM 5


24.-26. november 2021

Tegn og symptomer 2021

Forbundet Mot Rusgift inviterer til 3-dagers kurs 24.-26. november 2021  om tegn og symptomer på bruk av narkotika eller andre rusmidler. 


FMRs fagdag 12. november 2021

Hvem rammes av rusmidler?


På denne fagdagen utfordrer vi politikere, skolefolk, helsepersonell, psykisk helsevern og TSB, barnevern og sosiale tjenester i kommunene, og folk fra frivillige og ideelle organisasjoner til å tenke igjennom hva det er som legger grunnlaget for rusmiddelbruk og russkader hos ungdom og voksne.


Kristiansand 7. september

Partidebatt om ruspolitikk

2021-09-05

VI SPØR PARTIENE OM DERES PROGRAM OM RUSPOLITIKK. DET BLIR EN DEBATT MELLOM DELTAKENDE PARTIER, OG VI VIL SPESIELT LA DEM KJEMPE OM AVKRIMINALISERING AV NARKOTIKA, OM RUSREFORMEN, OM TAX-FREE OG EN REKKE ANDRE RUSMIDDELPOLITISKE STRIDSTEMAER.


Bergen 2. september

Partidebatt om ruspolitikk


2021-08-31

Vi spør partiene om deres program om ruspolitikk. Det blir en debatt mellom deltakende partier, og vi vil spesielt la dem kjempe om avkriminalisering av narkotika, om rusreformen, om tax-free og en rekke andre rusmiddelpolitiske stridstemaer.


Møte på Litteraturhuset i Oslo kl. 12.00-14.00

Overdosedagen 31. august

2021-08-13
Stearinlys

FMR ARRANGERTE ÅPENT MØTE PÅ LITTERATURHUSET I OSLO KL. 12.00-14.00.


Oslo 24. august 2021:

Partidebatt om ruspolitikk


2021-08-13

Litteraturhuset i Oslo den 24. august kl. 18.00:

Vi spurte partiene om deres program om ruspolitikk. Det ble en debatt mellom deltakende partier, og vi lot dem spesielt lkjempe om avkriminalisering av narkotika, rusreformen, taxfree og en rekke andre rusmiddelpolitiske spørsmål.


Arendalsuka onsdag 18.08. 2021 Kl. 18.00:

Cannabis' virkning på hjernen og samfunnet

2021-08-12

Forbundet Mot Rusgift arrangerer åpent møte på Tyrili Arena i Arendal onsdag den 18. august kl. 18.00.


Arendalsuka Mandag 16.08. 2021 Kl. 18.00:

Narkotika og gjengkriminalitet


2021-08-12

FMR arrangerer offentlig møte om narkotika og gjengkriminalitet

Sted: Tyrili arena (på toppen av bakken)


Webinar den 22. juni kl. 18.00-20.00

Narkotikasituasjonen i Afghanistan, Colombia og Mexico

2021-06-09

I anledning FNs internasjonale dag mot narkotika den 2. juni, arrangerte Forbundet Mot Rusgift webinar om narkotikasituasjonen i de landene som produserer kokain, opium og cannabis, og hvor store kriminelle organisasjoner og nettverk står for produksjon, transport og distribusjon til markedene i resten av verden. Hvordan påvirker etterspørselen i Vesten situasjonen i produsent- og transittlandene? Nedenfor ser du hvilke innlederre som bidra. Vi legger ved et opptak av webinaret nedenfor.


Webinar onsdag den 19. mai kl. 18.00-20.00

Taxfree og grensehandel før og etter koronaen?


2021-05-14

Taxfree på flyplasser og ferjer og svenskehandel har gått ned til nesten null de siste månedene. Omsetningen på Vinmonopolet og i dagligvarehandelen i grensestrøkene har gått betydelig opp. Burde vi benytte sjansen til å foreta endringer som kan redusere grensehandelen og skal vi skrote taxfree-ordningen?


Webinar:

Arbeiderbevegelsen og alkoholen

2021-04-25

Det blir ingen vanlig feiring av 1. mai i år, men FMR vil markere dagen med et webinar om arbeiderbevegelsens forhold til avhold og motstand mot alkohol i tidligere tider og i dag. De historiske røttene i arbeiderbevegelsen kan kanskje også si noe om holdningene i dagens rusreformdebatt.


Webinar onsdag den 24. mars 2021 kl. 18.00-20.00

Narkotikaforebygging – Hvordan gjør vi det?


2021-03-19

Uansett hvordan det går med rusreformen, så må forebyggingsarbeidet trappes opp.
Forbundet Mot Rusgift, i samarbeid med Foreldreoppropet mot narkotika har derfor invitert to forebyggere med ulikt perspektiv og ståsted for å si noe om forebygging.


Webinar den 3. mars kl. 18.00-20.00

Legemiddelindustri – overdosedødelighet og forebygging.

2021-02-26

FMR arrangerte webinar om Legemiddelindustri - overdosedødelighet og forebygging den 3. mars 2021. Se opptak nederst i artikkelen.


Onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.00

Narkotika og gjengkriminalitet


2021-02-12

Webinar onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.00 om narkotika og gjengkriminalitet..


Stor interesse hos lokalpolitikere

Webinar om narkotikapolitikk

2020-11-20

Politikere og helsefolk fra kommuner fra hele landet var deltakere på Forbundet Mot Rusgifts webinar om narkotikapolitikk.


Fagdag 6. november

Barns og unges situasjon etter rusreformen


2020-09-23

Et regjeringsnedsatt utvalg, Rusreformutvalget, la i desember 2019 fram et forslag til en ny organisering av rustiltakene når det gjelder kommunenes og politiets rolle. Spesielt har det vært debattert rundt utvalgets forslag om avkriminalisering av innehav og bruk av narkotika i mindre mengder. En viktig del av debatten er også barnas situasjon fra et forebyggings- og hjelpeperspektiv. Et eget kapittel i Rusreformutvalgets innstilling gjelder våre internasjonale forpliktelser i relasjon til FNs barnekonvensjon og FNs tre narkotikakonvensjoner.  Barnas situasjon etter en rusreform ble grundig belyst i denne konferansen.

 


31. august: Verdens overdosedag

OVERDOSEMARKERING 2020

2020-08-13
Overdose_250x167

FMR ARRANGERER Åpent MØTE På Litteraturhuset I OSLO KL. 18.00-20.00.


Volda Torsdag 12. mars kl. 19–21.

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?


2020-03-04
Ungdommer som ikke bruker hasj

Molde den 11. mars kl. 17.00

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

2020-03-04
Dophue_300x408

27. mars 2020, kl 0900-1530

Ungdomskonferanse: Barn og ungdom trenger beskyttelse mot narkotika Hva kan rusreformen bidra med?


2020-03-02

KONFERANSEN UTSATT PÅ GRUNN AV CORONA

27. mars: Ungdomskonferanse: Barn og ungdom trenger beskyttelse mot narkotika - Hva kan rusreformen bidra med?

people-4050698_1920

Steinkjer 27. februar, Steinkjer bibliotek

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?


2020-02-25
Dophue_300x408

Levanger den 26. februar kl. 17.00-19.00 på Thon Hotel Backlund

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

2020-02-21
Dophue_300x408

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?


2020-02-19
Dophue

Mandag den 24. februar på Litteraturhuset i Trondheim kl. 17.00-19.00


Vitenparken, Ås den 22. januar kl. 18.00

Rusreform - hvordan beskytter vi barna?

2020-01-14
Ungdommer som ikke bruker hasj

Rusreform - hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

Foredrag v/forbundsleder i FMR, Knut T. Reinås


Litteraturhuset i Oslo 20. november kl. 18.00

Nye medikamenter i LAR?


2019-11-12
Bayer_Heroin_bottle

Fagdag 8. november 2019 - Russetiden -

2019-10-16
Russelue

en akseptert unntakstilstand? 8. 11. Les mer og meld deg på her!


Onsdag 2. oktober kl. 18.00 i Bergen:

Avkriminalisering/legalisering av narkotika – hvor lurt er det?


2019-09-27
Hasjbruker

Rusreformutvalget diskuterer hvordan framtidens narkotikapolitikk skal være. FMR arrangerer åpent møte i Bergen om dette den 2. oktober.