Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 102 - Selvhjelp

Mot Rusgift nr 102: Selvhjelp

mr102-100

Om Mot Rusgift nr 2/2012

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-leder-100_100x150

Selvhjelp er velhjelp

I august 2009 registrerte Selvhjelp Norge til sammen 499 selvhjelpsgrupper i rusgiftfeltet i hele landet. Når en tar i betraktning den gode nytten mange kan ha av slike grupper, burde det ha vært mange flere.

Les mer...
ikkevet-100

Til deg som ikke har alkoholproblemer, men som likevel lurer...

«Alkohol er kanskje et problem i samfunnet, men ikke for meg», tenker vi. Men siden samfunnet består av enkeltmennesker, er samfunnets problemer også hver enkelts problem. Dette er imidlertid ikke skrevet for å overbevise deg om hvor stort alkoholproblemet er. Det vet du kanskje allerede. Det er heller ikke laget for å forfekte synspunkter på hvordan alkoholpolitikken skal føre...

Les mer...
selvhjelpLogo_Gronn_100

Selvorganisert selvhjelp – et verktøy for endring

Nesten alle mennesker møter før eller senere på utfordringer eller problemer som gjør livet vanskelig. Et stort problem i Norge er rusgiftavhengighet. Uansett om avhengigheten skyldes bakenforliggende årsaker, påførte sykdommer eller uheldige omstendigheter, blir rusgiftavhengigheten et problem i seg selv.

Les mer...
selfvhjelpsgruppe1-100

Selvhjelpsgrupper – å vende problemet til en ressurs

Selvhjelpsgrupper drives på initiativ fra mennesker som har et problem og som ønsker å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon gjennom å kommunisere følelser og tanker i selvorganiserte grupper. Gjennom det gjør de problemet til ressurs, for seg selv og andre.

Les mer...
hvaer1-100

Hva er selvhjelpsgrupper?

I enhver definisjon av selvhjelp er de viktigste stikkordene likeverdighet, gjensidighet og felles problem. Enkelte foretrekker betegnelsen arbeidsgruppe istedenfor selvhjelpsgruppe, for å understreke at det kreves en innsats fra hver enkelt deltaker. En selvhjelpsgruppe kan ikke erstatte familie, venner, naboer eller profesjonell hjelp. Det er ikke alle som har familie eller n...

Les mer...
torjusson-100

Skaper lys av en mørk fortid

Erik Torjussen (57) har vært rusgiftavhengig i mange år, men kan blant annet takke selvhjelpsgrupper for at han er på beina igjen. I dag jobber han som likemann og representerer brukerorganisasjonen A-LARM i en rekke brukerråd og -utvalg.

Les mer...
aa_logo-200

Hjelp til selvhjelp gjennom AA

Anonyme Alkoholikere – AA – er den eldste selvhjelpsbevegelsen vi har på alkoholområdet. De er anonyme, dvs. at de ikke står fram offentlig som medlemmer av AA. Men vi har stilt noen spørsmål til Petter, for å få hans syn på hva avhengighet er og hvordan man kan komme ut av den. Petter har vært edru i 15 år.

Les mer...
morland-100

Myter og fakta om rusgiftavhengighet

Rusgiftavhengighet er et uklart begrep, der mytene florerer. Er «en gang avhengig – alltid avhengig» myte eller fakta? Er avhengighet arvelig? Er rusgiftavhengighet helt likt andre sykdommer? Vi har bedt Norges fremste ekspert på rusgiftrelatert hjerneforskning, Jørg Mørland, om å knuse myter.

Les mer...