Mot Rusgift nr 102: Selvhjelp

Om Mot Rusgift nr 2/2012

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder i Mot Rusgift 2-2012

Selvhjelp er velhjelp


2012-10-28
I august 2009 registrerte Selvhjelp Norge til sammen 499 selvhjelpsgrupper i rusgiftfeltet i hele landet. Når en tar i betraktning den gode nytten mange kan ha av slike grupper, burde det ha vært mange flere.

Til deg som ikke har alkoholproblemer, men som likevel lurer...

2012-10-28
«Alkohol er kanskje et problem i samfunnet, men ikke for meg», tenker vi. Men siden samfunnet består av enkeltmennesker, er samfunnets problemer også hver enkelts problem. Dette er imidlertid ikke skrevet for å overbevise deg om hvor stort alkoholproblemet er. Det vet du kanskje allerede. Det er heller ikke laget for å forfekte synspunkter på hvordan alkoholpolitikken skal føres. Den kan vi alle ha våre egne meninger om.

Selvorganisert selvhjelp – et verktøy for endring


2012-10-28
Nesten alle mennesker møter før eller senere på utfordringer eller problemer som gjør livet vanskelig. Et stort problem i Norge er rusgiftavhengighet. Uansett om avhengigheten skyldes bakenforliggende årsaker, påførte sykdommer eller uheldige omstendigheter, blir rusgiftavhengigheten et problem i seg selv.

Innsikt:

Selvhjelpsgrupper – å vende problemet til en ressurs

2012-10-28
Selvhjelpsgrupper drives på initiativ fra mennesker som har et problem og som ønsker å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon gjennom å kommunisere følelser og tanker i selvorganiserte grupper. Gjennom det gjør de problemet til ressurs, for seg selv og andre.

Innsikt:

Hva er selvhjelpsgrupper?


2012-10-28
I enhver definisjon av selvhjelp er de viktigste stikkordene likeverdighet, gjensidighet og felles problem. Enkelte foretrekker betegnelsen arbeidsgruppe istedenfor selvhjelpsgruppe, for å understreke at det kreves en innsats fra hver enkelt deltaker. En selvhjelpsgruppe kan ikke erstatte familie, venner, naboer eller profesjonell hjelp. Det er ikke alle som har familie eller nære venner, men de som har det, kan også trenge alternativer. En selvhjelpsgruppe kan derfor være et nyttig supplement eller alternativ til profesjonell hjelp.

Selvhjelpsorganisasjoner

2012-10-28
En oversikt over selvhjelpsorganisasjoner.

Intervju:

Skaper lys av en mørk fortid


2012-10-28
Erik Torjussen (57) har vært rusgiftavhengig i mange år, men kan blant annet takke selvhjelpsgrupper for at han er på beina igjen. I dag jobber han som likemann og representerer brukerorganisasjonen A-LARM i en rekke brukerråd og -utvalg.

Intervju:

Hjelp til selvhjelp gjennom AA

2012-10-28
Anonyme Alkoholikere – AA – er den eldste selvhjelpsbevegelsen vi har på alkoholområdet. De er anonyme, dvs. at de ikke står fram offentlig som medlemmer av AA. Men vi har stilt noen spørsmål til Petter, for å få hans syn på hva avhengighet er og hvordan man kan komme ut av den. Petter har vært edru i 15 år.

Intervju:

Myter og fakta om rusgiftavhengighet


2012-10-28
Rusgiftavhengighet er et uklart begrep, der mytene florerer. Er «en gang avhengig – alltid avhengig» myte eller fakta? Er avhengighet arvelig? Er rusgiftavhengighet helt likt andre sykdommer? Vi har bedt Norges fremste ekspert på rusgiftrelatert hjerneforskning, Jørg Mørland, om å knuse myter.

Innsikt:

Narkotikapolitikken ved et veiskille?

2012-10-28
For første gang har en amerikansk president lovet å se på områder der narkotikapolitikken gjør mer skade enn gagn. På toppmøtet i Organisation of
American States i juni, sa president Barrack Obama at han var villig til å drøfte narkotikapolitikk med statene i Latin-Amerika.

Bokanmeldelse:

Edru på jobben – en æressak


2012-10-28
«Ofte er det slik at alle snakker om rusproblemet, men de snakker ikke til den det gjelder», hevder Kristin Buvik, en av forfatterne til boken «Manda’ morra rus». Hun understreker dermed både det allmenne ved alkohol, og samtidig det tabubelagte.

Ny stortingsmelding om rusgiftpolitikk og doping

2012-10-28
Regjeringen la i juni fram en ny og lenge forventet stortingsmelding om alkohol, narkotika og doping. Meldingen er på narkotikaområdet en utkvittering av Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika, som kom for to år siden. Spesielt hadde diskusjonen på forhånd gått om regjeringen ville foreslå heroin i substitusjonsbehandling, eller om vi ville få noen tilnærminger til legaliseringsbevegelsens ønske om å avkriminalisere bruk av narkotika.