Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 106 - Passiv drikking

Mot Rusgift nr 106 - Passiv drikking

MR_nr_1_2014-web-collage-lite

Om Mot Rusgift nr 1/2014

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
Knut T. Reinås

For et alkoholfritt miljø – mot passiv drikking

Stortingsmelding nr. 30 (2011-2012) «Se meg»  beskriver «passiv drikking» som et stort problem. Alkoholskader som rammer andre enn den som drikker selv er et godt dokumentert faktum, men det har ikke vært lagt vekt på i norsk alkoholpolitikk de siste 60 årene.

Les mer...
s5_portrett-100

Ønsker videre samarbeid om passiv drikking

FMRs fagdag 2013 med tema: «Passiv drikking i et folkehelseperspektiv» ble offisielt åpnet av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen. – Organisasjonene på feltet, herunder også Forbundet Mot Rusgift, representerer en viktig drivkraft, og denne innsatsen vil vi også trenge i tiden framover, sa hun. 

Les mer...
vold-100

implikasjoner av andrehåndseffekter på drikking på folkehelsenivå og for helsepolitisk prioritering

Alkoholforskerne Norman Giesbrecht, Samtha Cukier og Dan Steeves  skrev allerede i 2010 en lederartikkel i tidsskriftet «Addiction» (Nr. 8) «Collateral damage from alcohol: implications of ‘second-hand effects of drinking’ for populations and health priorities» hvor de vurderte andrehåndsskader av alkohol, det som det nå mer og mer blir vanlig å kalle «Passiv drikking». 

Les mer...
passivdrikking_100x37

Passiv drikking som alkoholpolitisk begrep

Passiv drikking som alkoholpolitisk begrep har ikke vært brukt veldig lenge, og man oppfatter det ikke like intuitivt som man ser for seg «Passiv røyking». Det er likevel den suksessen som passiv røyking-diskusjonen har avstedkommet som har gjort at også begrepet «Passiv drikking» er blitt introdusert. 

Les mer...
plakat1-100

Alkoholbruk og skader på tredjeperson

På FMRs fagdag 2013 om «Passiv drikking» hadde Elisabeth Storvoll fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS, et foredrag om alkoholbruk og skader på tredjeperson, hvor hun ga en oversikt over feltet og bl.a. redegjorde for egenrapporterte problemer med andres drikking.

Les mer...
jobb_100x67

Negative konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet og for barn

Inger Synnøve Moan, SIRUS, holdt et innlegg på FMRs fagdag om passiv drikking sist høst. Her berørte hun både utbredelse av alkoholbruk i arbeidslivet, de antatte skadene av dette, hvor mye dette koster næringslivet hvert år, og det paradokset at det ikke nødvendigvis er stordrikkerne som forårsaker de største skadene. Hun berørte også barnas situasjon, hvor mange barn som berø...

Les mer...
fekjaer-100

Fylla har skylda – passiv drikking og skader på andre

Hans Olav Fekjær, som har vært spesielt opptatt av å betone fylla som motiv for å endre alkoholpolitikken, holdt et innlegg på FMRs fagdag om passiv drikking. Innlegget tok utgangspunkt i det han kaller alkoholpolitikkens fem paradigmer. Paradigmer er det man tenker før man begynner å tenke, sa Fekjær, en slags ramme som vi setter det vi leser, hører og opplever inn i. Og alkoh...

Les mer...
arnejohannesen_100x114

Konsekvensene av alkoholbruk – mange uskyldige og mange “skyldige”

På FMRs fagdag om passiv drikking holdt Arne Johannessen et innlegg i lys av egne erfaringer som politimann, men også i lys av den gode erfaringen en har hatt med å bruke begrepet passiv røyking. Når en ser på den politiske effekten en fikk ut av passiv røyking-begrepet, så vil det nå bli spennende å se om en kan oppnå noe tilsvarende med begrepet «Passiv drikking», mente han. ...

Les mer...