Mot Rusgift nr 105 - Rusgiftfri valgkamp?

Om Mot Rusgift nr 2/2013

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.


Leder:

Rusgiftfri valgkamp?


2013-09-04

I skrivende stund er det valgkamp. Rusgiftfeltet har så langt vært bortimot fraværende i den norske valgdebatten, og i den grad det er blitt nevnt, er det som regel i forbindelse med behandlingssituasjonen. Men rusgiftpolitikken er et mangefasettert politikkområde, som spenner fra forebygging, til kontrollpolitikk, til behandling og rehabilitering, til rusgiftforskning og til internasjonalt rusgiftarbeid.


En professor om rusgiftskader og folkemeningen

2013-09-04

Professor David Nutt var i Oslo i vår, hvor han bl.a. holdt en forelesning for SIRUS/SERAF over temaet Rusgiftskader og folkemeningen – tid for en evidens­basert narkotikapolitikk. 


Vi vil ikke snakke om vårt eget alkoholbruk (hvis vi ikke er Nutt)


2013-09-04

Professor David Nutt fra Imperial College i London var nylig i Oslo og snakket om sine undersøkelser om rusgifters skadevirkninger. Hans provoserende spissformuleringer og overskriftpregede «one-line»-ere til tross, oppfatter jeg ham som en meget redelig forsker.


Rusgifter – uten opphetet diskusjon

2013-09-04

David Nutt, som besøkte Norge på forsommeren, er en engelsk psykiater og nevrofarmakolog, som har spesialisert seg på rusgiftforskning, og spesielt på rusgiftenes virkning på hjernen og sammenhengen med avhengighet. Han har gjort seg kjent bl.a. gjennom å rangere de enkelte rusgiftenes farlighet. Han var også leder for den britiske regjeringens råd i rusgiftsaker (ACMD) men ble sparket derfra i 2009 etter å ha sammenlignet farligheten av bruk av ecstasy med risikoen ved ridning. David Nutt har lenge vært kjent som en tilhenger av avkriminalisering/legalisering av narkotika.


Høie på ambisjoner


2013-09-04

Stortingsrepresentanten som i 2003 loset rusreformen gjennom i Stortinget, har ambisjon om å fullføre den. Med en solid opptrappingsplan for rusgiftfeltet. Høyre vil ifølge nestleder Bent Høie også forsvare de norske alkoholpolitiske virkemidlene. – Men skal vi bevare oppslutningen om slike reguleringer, må de lempes til og fornyes, sier han. 


Narkotikabruk i Portugal fra 1995 til 2011

2013-09-04

I 2001 gikk Portugal til det skritt å dekriminalisere bruk og besittelse av små kvanta narkotika. I samme periode innførte myndighetene en rekke skadereduserende tiltak blant annet for å begrense overdosedødeligheten og HIV-smitte.


Utjevningspolitikk er rusgiftforebyggende


2013-09-04

– Det viktigste forebyggende tiltaket vi har mot rusgiftavhengiget er et inkluderende samfunn med trygge oppvekstvilkår, et solidarisk arbeidsliv med plass til alle og utjevning av sosiale forskjeller, sier Jonas Gahr Støre til Mot Rusgift. Intervjuet er basert på epost-besvarelse.


If it ain’t broke, don’t fix it

2013-09-04

29. mai inviterte FMR og bladet Mot Rusgift til paneldebatt på Litteraturhuset. Temaet var «Narkotika – legalisering eller fortsatt forbud - norsk narkotikapolitikk under lupen.»  Debattleder var journalist Tone Øiern, og i panelet satt Paul Larsson (professor Politihøgskolen), Heidi Hansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Nils August Andresen (Tidsskriftet Minerva) og Knut T. Reinås (Tidsskriftet Mot Rusgift). 


En spirende cannabisindustri


2013-09-04

Etter  at velgerne i Colorado og Washington i november i fjor sa ja til å legalisere cannabis øyner investorer og entreprenører muligheter for en ny vekstindustri.


Innsikt:

Vil legalisering av cannabis løse trengselen i amerikanske fengsler?

2013-09-04

USA er blant landene i verden med høyest fengslingsrate. Nær 1,6 millioner mennesker sitter bak murene i delstats- eller føderale fengsler til enhver tid, og drøyt 700.000 sitter på kortvarige opphold i den lokale arresten.


Bokanmeldelse:

Oppdatert om cannabis


2013-09-04

Det har lenge pågått en debatt om cannabis, dvs. hasj, marihuana og andre produkter fra cannabisplanten. Men på norsk er det en stund siden det kom en oppdatering av hva vi i dag vet om denne planten og disse produktene. Det er derfor mer enn velkomment når forskningskrefter fra Statens Institutt for Rusmiddelforskning, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Folkehelse­instituttet og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo har gått sammen om å gi en samlet framstilling av ulike aspekter av cannabis-problematikken. 


Bokanmeldelse:

Kloke koner om avhengighetsbehandling

2013-09-04

Da jeg for mange år siden skulle lese meg opp på statistikk, fant jeg snart ut at ved å velge bøker av kvinnelige forfattere fikk jeg bøker som var bedre skrevet og lettere å forstå. Dette kan selvsagt ha vært tilfeldig, men min forklaring den gangen var at de kvinnelige forfatterne måtte konkurrere med mannlige kolleger som på grunn av sin status slapp lettere til hos forlagene. Jeg tror ikke det er slik lenger, om det noen gang var det, men da jeg leste denne håndboken i rusbehandling ble jeg minnet om «oppdagelsen» jeg gjorde i min ungdom.


Invitasjon til kurs

Tegn og symptomer


2013-09-04

Forbundet Mot Rusgift inviterer herved til et 3-dagers kurs i tegn og symptomer på bruk av narkotika eller andre rusgifter. Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning og beskrive tegn og symptomer på de ulike stoffgruppene.