Samordna opptak

Samordna opptak (SO) er et serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Her på disse sidene vil du finne mer informasjon om dette, du finner informasjon om søknadsprosedyrer, læresteder og studier. Det er også lagt ut statistikk om søkningen til høgre utdanning, og pekere til annen aktuell informasjon på nettet.
http://www.so.uio.no/

Søkerhandboka

Ved hjelp av den elektroniske utgaven av Søkerhandboka kan du søke studieplass via internett.
http://www.so.uio.no/handboka/

Utdanning

Lenker til en masse utdanningsrelevante ressurser hos Norge.no.
http://www.norge.no/emne/Utdanning/

Database for statistikk om høgre utdanning

Det meste om hva studenter gjør og foretar seg fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste.
http://www.nsd.uib.no/dbhvev/

Statens Lånekasse

Her finner du informasjon om stipend og lån, utdanning i utlandet.
http://www.lanekassen.no/

ANSA

Samskipnaden for norske studenter i utlandet. ANSA er utenlandsstudentenes interesseorganisasjon og representerer over 14.000 norske studenter i utlandet.
http://www.ansa.no/