Foredrag

FMRs fagdag 2011:
Cannabis’ farlighet er fortsatt undervurdert
2011-11-14
Cannabis er fortsatt rusframkallende, avhengighetsskapende og sykdomsframkallende.
Det var konklusjonen etter at to av Nordens fremste eksperter på cannabis, Thomas Lundqvist og Jan Ramström hadde holdt sine innlegg på Forbundet Mot Rusgifts fagdag om hasj og marihuana.
Innlegg på konferanse:
Farlighetskriterier for rusgifter - eller hva gjør farlige stoffer farlige?
2000-06-18
På FMRs dagskonferanse om hasj høsten 1999 holdt Knut T. Reinås et innlegg som så på de epidemiologiske aspektene ved bruk av cannabis og andre stoffer og satte farlighetsbegrepet inn i en slik sammenheng. Reinås er sosiolog, og forsker i Rusmiddeletaten, Oslo kommune.
Cannabis' biologiske virkninger
2000-06-18
Professor Jørg Mørland er forskningssjef ved Statens Rettstoksikologiske institutt og en av landets fremste eksperter på nevrobiologiske virkninger av cannabis. Han holdt ett av foredragene på FMRs konferanse om hasj 3. november 1999. Vi gjengir her hovedinnholdet i Mørlands foredrag. Han innledet med å vise til at en del fagfolk og informatører opp gjennom de to-tre siste tiårene har dekket sin mangel på gode fakta med skremsler. - Vi vet mye i dag, sa Mørland, men det er fortsatt mye vi ikke vet.
Vellykket dagskonferanse:
Hasj - er et så farlig da?
1999-11-15
Som et ledd i Aksjonsuka mot narkotika 1999, arrangerte Forbundet Mot Rusgift en dagskonferanse i Oslo spesielt om cannabis. Ca. 270 deltakere fra sosial- og helsetjeneste, behandlingsapparat og fra frivillige organisasjoner pluss mange studenter fikk bl.a. høre sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa innlede og gi en offisiell vurdering av cannabis' plass i narkotikapolitikken.