Historie

Her finner du alkohol- og narkotikahistorie.

Det var ikke bare partipolitikk som engasjerte.

FMR på 70-tallet, aktiv blant andre studentorganisasjoner

2013-03-20

NSUA/FMR 1904 - 2004

Kamp og kunnskap gjennom 100 år


Dette er FMRs historiebok som ble utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet i 2004.


Gløymd historie:

Demokrati og edruskapsrørsle

2005-04-22
«Det er oppsiktsvekkande korleis nyare historieskriving gløymer eller underslår den sentrale rolla edruskapsrørsla har spela i norsk samfunnsutvikling dei siste 150 åra», skriv Eivind Hasle, fylkesleiar i Actis, M&R, Rusfeltets samarbeidsorgan.

Polet i krise:

Vinmonopolets historiske skvis


2005-01-30
Tilløp til korrupsjon i Vinmonopolet har reist mange spørsmålstegn ved ordningen. I denne kronikken viser forsker, Christine Myrvang at korrupsjon og politisk balansekunst har vært en del av polets historie siden opprettelsen.

Konferansedokumentasjon:

FMRs jubileumskonferanse om alkohol- og narkotikapolitikk

2004-12-07
Innledningene fra Forbundet Mot Rusgifts jubileumskonferanse den 12. november er nå lagt ut Internett av forebygging.no

Arbeidernes leksikon

Alkoholspørsmålet


2003-10-25
"Alkoholismen, d. v. s. den almindelige anvendelse av rusdrikk til skade for individ, hjem og samfund, er et sosialt spørsmål som tilhører den nyere tid, d. v. s. kapitalismens tidsalder."

Historisk sus:

Alkoholsituasjonen i 1859

2003-10-08
Registreringssentralen for historiske data ved Universitetet i Tromsø har nå lagt ut boka "Om Ædruelighedstilstanden i Norge" fra 1859 av Norges første sosiolog, Eilert Sundt.